LetselschadeSlachtoffer.nl

Altijd al meer willen weten over Letselschade? Klik op een term en vergroot uw kennis!

A

Aansprakelijkstelling

Affectieschade

AMA-guides

Amputatie

Arbeidsdeskundige

Arbeidsinspectie

Arbeidsongeschikt

Artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW)

Asbest

B

Bedrijfsongeval

Bedrijfsuitje

Belastinggarantie

BEM-clausule

BGK (Buitengerechtelijke kosten)

Billijkheidscorrectie

Blijvende invaliditeit

Blokkeringsrecht

C

Causaliteit

Cognitieve vaardigheden

Conditio sine qua non

Contusie

Crush letsel

D

Disculpatiegronden

Disloque

Dwarslaesie

E

Ecchymose

Echografie

Economische kwetsbaarheid

Eigen Schuld

Exhibitieplicht

F

Finale kwijting

Fractuur

Fysiotherapie

G

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Gladde vloer

Goed werkgeverschap

Gordelkorting

H

Hond – aansprakelijkheid

J

Jurisprudentie

K

Knieletsel

Kneuzing

L

Letselschade

M

Materiële schade (vermogensschade)

Medische expertise

Medische eindsituatie

Medische Paragraaf

N

Neurologie

O

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Onrechtmatige daad

Overlijdensschade

Overmacht

P

Paard ongeval

Predispositie

Procedure

Pro Memorie (P.M.)

Productaansprakelijkheid

PTSS

Q

Quality Adjusted Life Years (QALYs)

R

Rechtsbijstandsverzekering

Regresrecht

Re-integratie

Renteneurose

Richtlijn Huishoudelijke Hulp

Risicoaansprakelijkheid 

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

S

SAF: Schade-Aanrijdingsformulier

Sans préjudice

Schadebeperkingsplicht

Schadeclaim

Schuldloze derden regeling

Scootmobiel ongeval

Shockschade

Smartengeldvergoeding

Stellen, betwisten en bewijzen

Symptoom

T

Tegenpartij

Tramongeval

V

Vaststellingsovereenkomst

Verlies aan verdienvermogen

Vertigo

Verzekeraars

Voordeelverrekening

W

WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen)

Werkgeversaansprakelijkheid: 7:658 BW 

Wettelijke rente

Whiplash

Z

Zelfwerkzaamheid

Zorgplicht werkgever

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.