LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

Letselschade opgelopen door verkeersongeval?

Als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, dan is de kans groot dat u letselschade heeft opgelopen. Letselschade kan grote gevolgen hebben. Zeker als u (nog) niet weet in hoeverre deze schade u zal belemmeren in uw werk of levensgenot. Als u zelf geen schuld heeft aan het ongeval, dan kunt u zeker een letselschadevergoeding claimen.

Aansprakelijkheid letselschade bij verkeersongeval

Als u letselschade na een verkeersongeval wilt claimen, dient het causale verband tussen oorzaak en gevolg aantoonbaar gemaakt kunnen worden. Dit betekent dat moet kunnen worden vastgesteld dat uw hoofdpijn door het ongeluk is veroorzaakt en dat u niet bijvoorbeeld uw hoofd hard aan het keukenkastje heeft gestoten. Daarom is het belangrijk dat u zo snel als mogelijk na het ongeval naar uw huisarts gaat en hem alle klachten meldt, waar u last van heeft. Natuurlijk is dit nodig om zo goed mogelijk behandeld te kunnen worden. Maar het is later ook nodig om te kunnen bewijzen dat uw hoofdpijnklachten een gevolg zijn van het ongeval.

Daarnaast moet de veroorzaker aansprakelijk gesteld worden. Onze juristen kunnen u helpen met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. U moet deze aansprakelijkstelling altijd schriftelijk uitvoeren. Zo heeft u hiervan een bewijs. Verder moet u op de juiste rechtsgronden iemand aansprakelijk stellen. Zo voorkomt u verjaring van uw rechtsvordering.

Onze juridische hulp kost u zelf helemaal niets! Wanneer de aansprakelijkheid nog niet helemaal vaststaat, kan een jurist voor u de discussie voeren, om zo te proberen alsnog aansprakelijkheid erkend te krijgen. Deze jurist doet dit geheel gratis. Dat krijgt u van te voren ook zwart op wit.

Fiets auto ongeluk

Wanneer een automobilist een fietser of voetganger aanrijdt, is hij vaak tenminste voor 50 procent aansprakelijk te houden voor de aangerichte schade. Zelfs als de automobilist niet schuldig is aan het veroorzaken van het verkeersongeval.

In Nederland hebben ongemotoriseerde verkeersdeelnemers extra rechtsbescherming. Zij worden gezien als ‘zwakke’ verkeersdeelnemers. Zeker als er sprake is van een fietsongeval of een aanrijding met een auto. Fietsers en voetgangers krijgen dan ook eigenlijk altijd minstens de helft van hun schade vergoed. Zorg voor een goede jurist, zodat u meer dan de helft aan schadevergoeding zult kunnen ontvangen.

Stappenplan verkeersongeval

Wat moet u doen bij een verkeersongeval?

  1. Maak overal notities van.
  2. Maak direct foto’s na het ongeval.
  3. Neem de gegevens op van getuigen.
  4. Bezoek zo snel mogelijk een arts.

Het wordt een stuk makkelijker als u zo veel mogelijk aantoonbare bewijzen en gegevens van het ongeval heeft. Neem dan ook direct contact op met ons, zodat wij u kunnen helpen bij het verhalen van uw letselschade.

Gevolgen van uw verkeersongeval

Als u (ernstig) gewond bent geraakt of diverse klachten ondervindt, maakt u meestal ook extra kosten en kunt u inkomstenderving ondervinden. Onze letselschade-experts nemen uw dossier gelijk in behandeling en regelen het hele schadeproces. Zij zorgen er voor dat de veroorzaker aansprakelijk wordt gesteld. Vaak heeft u daarbij ook recht op smartengeld. Onze juristen werken 100% gratis!

Letselschade na verkeersongeval claimen?

Wilt u letselschade na een verkeersongeval indienen? Vul dan gelijk uw naam en telefoonnummer in en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.