LetselschadeSlachtoffer.nl

Welke letselschade jurisprudentie is relevant voor uw letselschadezaak?

Jurisprudentie is het geheel van uitspraken door rechters gedaan in Nederland. Bij het behandelen van letselschadezaken wordt vaak gekeken naar al bestaande letselschade jurisprudentie over soortgelijke zaken. De uitspraken van de rechters in deze zaken worden dan als richtlijn gebruikt. In Nederland is jurisprudentie een belangrijke rechtsbron.

Rechters, advocaten en juristen kijken bijvoorbeeld naar jurisprudentie bij de interpretatie van wettelijke termen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Bijvoorbeeld bij de termen:

 • redelijk
 • billijk
 • zorgvuldig
 • binnen een redelijke termijn

Deze hebben ook in de Wet geen vastomlijnde betekenis. Er wordt dan gekeken naar hoe rechters deze termen in eerdere zaken hebben uitgelegd. Dit wordt als richtlijn gebruikt.

Jurisprudentie bij bepalen hoogte smartengeld

Waar jurisprudentie nog meer bij gebruikt wordt, is het bepalen van passende smartengeldbedragen. In hoeverre het slachtoffer verlies aan levensvreugde lijdt, is vaak abstract en moeilijk in te schatten. Daarom wordt er naar de jurisprudentie gekeken. Hoeveel smartengeld is er eerder uitgekeerd bij vergelijkbare zaken? Dat is hierbij een belangrijke leidraad.

Schakelt u een letselschadejurist in om smartengeld te claimen bij de wederpartij, dan zal deze jurist op zoek gaan naar relevante letselschade jurisprudentie. Deze legt de jurist voor aan de wederpartij. Aan de hand van de relevante jurisprudentie kan wellicht een hoger smartengeldbedrag geclaimd worden.

Welke relevante jurisprudentie is er?

Bent u op zoek naar letselschade jurisprudentie om een beeld te krijgen van waar de aansprakelijkheid ligt in uw zaak? Of wilt u weten hoe hoog de schadevergoeding is die gevorderd werd in zaken die lijken op de uwe? Op deze pagina vindt u relevante arresten die een beeld schetsen van de jurisprudentie rondom alle gebieden van de letselschade.

Aansprakelijkheid formele en materiële werkgever voor bedrijfsongeval/vrijwaring

 • Bedrijfsongeval
 • Uitgeleende werknemer van uitzendbureau
 • Ongeval in de bouw

Aansprakelijkheid manegehouder ex  art. 6:181 lid 1 BW

 • Bedrijfsmatige gebruiker paard
 • Rijinstructeur geen eindgebruiker

Aansprakelijkheid wegbeheerder voor scheur in wegdek

 • Scheur in wegdek
 • Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk ex art 6:174 BW
 • Geen sprake van eigen schuld fietser

Abidjan arrest

 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • 7:658 BW (aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen)
 • 7:611 BW (goed werkgeverschap) 
 • Ongevallenverzekering werkgever
 • Wanneer sprake van uitvoering werkzaamheden

Arena arrest (Vonk/Van der Hoeven)

 • 7:658 BW (zorgplicht werkgever)
 • 7:611 (goed werkgeverschap)
 • Verzekeringsplicht werkgever

Wrongful life arrest/Baby Kelly

 • Wrongful life
 • Wanprestatie
 • Artikel 6:162 lid 2 BW 

Bayar/Wijnen, Hoge Raad, 11 november 2005

 • Zorgplicht werkgever, wanneer voldoende maatregelen getroffen
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Artikel 6:162 BW; 7:658 BW

Bewijslast werknemer voor arbeidsongeval

 • Bedrijfsongeval
 • Geven van duidelijke instructies
 • Bewijslast werkgever – werknemer

Corus Perfo arrest

 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Zorgplicht werkgever 7:658 lid 1 BW
 • Toezicht en instructies 

Davelaar/Allspan

 • Aansprakelijkheid werkgever voor zzp’er
 • Bedrijfsongeval
 • Artikel 7:658 lid 4

Discotheek aansprakelijk voor letsel door glas op de vloer

 • Onrechtmatige daad artikel 6:162 BW
 • Kelderluik criteria
 • Maatregelen nemen ter voorkoming van letsel

Dorpshuis Kamerik

 • Onrechtmatige daad (6:162 BW)
 • Zorgvuldigheidsnorm
 • Aansprakelijkheid

Fransen/Pasteurziekenhuis

 • Werkgeversaansprakelijkheid 7:658 BW
 • Artikel 7A:1638x (oud) BW
 • Omkering bewijslast

Heftruck arrest

 • Arbeidsongeval 
 • Werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW 
 • Causaal verband arbeidsongeval en huiselijke valpartij?

Jansen/Jansen (verhuizende zusjes)

 • Onrechtmatige daad (6:162 BW)
 • Ongelukkige samenloop van omstandigheden (OSVO)
 • Gevaarzetting
 • Vriendendienst

Jetblast arrest

 • Zorgplicht terreinbeheerder
 • Gevaarzetting
 • Waarschuwingsplicht
 • 6:162 BW (onrechtmatige daad)

Johanna Kruidhof

 • Kosten verzorging en verpleging
 • Schadevergoeding
 • Mantelzorg

Kalai/Albron

 • 7:658 BW Werkgeversaansprakelijkheid
 • Zorgplicht
 • Feiten van algemene bekendheid

Kelderluik arrest

 • Onrechtmatige daad
 • Gevaarzetting
 • Kelderluik criteria

Lansink/Ritsma

 • Werkgeversaansprakelijkheid 7:658 BW
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Causaal verband

Laudy/Fairplay arrest

 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Artikel 7:658 BW
 • Artikel 6:162 BW

Lozerhof/Van Duyvenbode arrest

 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Zorgplicht werkgever ex artikel 7:658 BW
 • Gevaarlijke situaties 

Nut expertise ook bij niet-objectiveerbaar letsel

 • Voorlopig deskundigenbericht
 • Ook zonder medisch substraat kan expertise nuttig zijn
 • Geen verplichting van slachtoffer tot overleggen stukken uit medisch dossier

Ongeval racefietser/auto

 • Deelgeschil
 • Beroep op overmacht art 185 WvW
 • Gemeente aansprakelijk voor hoog gras
 • Eigen schuld wielrenner

Pollemans/Hoondert

 • Bewuste roekeloosheid
 • Arbeidsongeval
 • Ervaringsfeit

Reflexwerking van artikel 185 WVW

 • Verkeersongeval
 • Motorfietser vs fietser
 • Overmacht en reflexwerking artikel 185 WVW

Rooyse Wissel

 • Aansprakelijkheid voor geweld op de werkplek
 • Verzekeringsplicht
 • Arbeidsongeval
 • 7:658 BW
 • 7:611 BW

Saskia Mulder arrest

 • Verkeersongevallen
 • Reflexwerking
 • Artikel 185 WVW

Skeeler arrest

 • Aansprakelijkheid 
 • Zorgvuldigheidsplicht  
 • Exoneratiebeding  

Statistische gegevens in letselschadezaak

 • Gebruik statistische gegevens niet toegestaan
 • Hypothetische situatie zonder ongeval
 • Verlies aan verdienvermogen

Tarioui/Vendrig

 • Zorgplicht werkgever
 • Artikel 7:658
 • Te nemen maatregelen door werkgever

Taxibus/kindertaxi

 • Schadevergoeding bij shock-schade
 • Verkeersongeval
 • Artikel 6:106 lid 1 sub b 

Toezicht door de werkgever op de werkvloer

 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Bedrijfsongeval
 • Artikel 7:658 

Taxusarrest

 • Onrechtmatige daad
 • Aansprakelijkheid voor giftige planten en struiken
 • Zorgvuldigheidsnorm
 • Artikel 6:162 lid 2 BW

Uitgegleden postbezorgster

 • Rechtbank
 • Werkgeversaansprakelijkheid pakketbezorger
 • Verplichte maatregelen ex art 7:658 BW
 • Werkgever aansprakelijk voor uitglijden openbare weg

Uitgegleden postbezorgster

 • Hoge Raad
 • Zorgplicht werkgever
 • Eenzijdig voetgangersongeval
 • Geen werkgeversaansprakelijkheid

Vergelijking:
ECLI:NL:RBMNE:2016:2615 vs ECLI:NL:HR:2011:BR5215

 • Twee uitspraken omtrent pakketbezorgers
 • In 2011 wordt geen werkgeversaansprakelijkheid aangenomen
 • In 2016 oordeelt de rechter wel in voordeel werknemer

Val van aanhanger, eigen schuld en percentage bgk in deelgeschil

 • Man valt van rijdende aanhanger tijdens wegwerkzaamheden
 • WAM-verzekeraar is aansprakelijk/vergoedingsplichtig
 • Geen mindering BGK kosten deelgeschil door percentage eigen schuld

Val van ziekenhuistrolley

 • Medisch incident
 • Kelderluik
 • Aansprakelijkheid ziekenhuis

Verknochtheid letselschade-uitkering

 • Verknochtheid letselschade uitkering
 • Artikel 1:94 lid 3 BW
 • Schadevergoeding na ontbinding huwelijk

Whiplash na zij aanrijding

 • Het Hof beoordeelt de plausibiliteit van de klachten
 • Causaal verband tussen de klachten en het ongeval
 • Geen causaal verband milkshakesyndroom

Zwiepende tak arrest

 • Onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW
 • Mate van waarschijnlijkheid
 • Maatstaven van zorgvuldigheid

Zwolsche Algemeene/De Greef

 • Causaal verband post whiplash klachten en het ongeval
 • Achterop aanrijding
 • Bewijslast niet objectief aantoonbaar letsel

Zwolsche Algemeene/De Greef II

 • Schadestaatprocedure
 • Achterop aanrijding
 • Whiplash

Schakel een expert in

Onze letselschadejuristen zijn op de hoogte van bestaande jurisprudentie rondom letselschade. Daarom weten zij wat de maximaal haalbare schadevergoeding is die zij kunnen claimen bij de aansprakelijke partij. Neem contact met ons op en krijg dezelfde dag nog gratis juridische bijstand:

 • Snel, daadkrachtig en betrouwbaar
 • Professionele juridische bijstand
 • Gegarandeerd geheel kosteloos

Wij zijn een onafhankelijk letselschadekantoor en werken niet samen met verzekeraars. Wij werken in uw belang en gaan daarom altijd voor de hoogste en vooral voor een rechtvaardige vergoeding van uw schade. Bovendien werken wij altijd kosteloos voor slachtoffers. Wij zullen nooit een rekening bij u indienen of u confronteren met onverwachte kosten.

Waarom is het belangrijk om juridische hulp in te schakelen bij letselschade?

Wilt u een maximale schadevergoeding ontvangen, dan is het verstandig om onze letselschadejuristen in te schakelen. Onze juristen weten precies welke schadeposten zij kunnen claimen en hoe ze dit goed kunnen onderbouwen met voorbeelden uit de jurisprudentie. Ook claimen zij schadeposten waar u zelf misschien niet meteen aan had gedacht.

Als u uw schadeclaim uit handen geeft aan onze letselschadejuristen, houdt u energie en tijd over voor uw herstel. Wist u dat u een voorschot kunt krijgen voor kosten die u al gemaakt heeft? Wij vragen dat voor u aan en zorgen dat u het zo snel mogelijk op uw eigen rekening gestort krijgt. Zo kunt u zich richten op het herstelproces, zonder zich zorgen te hoeven maken over financiën.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.