LetselschadeSlachtoffer.nl

Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2005

 • Medisch incident
 • Kelderluik
 • Aansprakelijkheid ziekenhuis

De feiten en omstandigheden

Patiënte was opgenomen op de afdeling van de Spoedeisende Hulp (hierna: SEH) in het VUMC. De trolley waarop patiënte lag, was smaller dan een ‘gewoon’ ziekenhuisbed. Patiënte was na binnenkomst wisselend onrustig. Patiënte had geen continue toezicht tijdens het verblijf op SEH, omdat de aanwezigheid van de SEH-verpleegkundige elders was vereist. De SEH-verpleegkundige heeft de trolley nog wel in de laagste stand gezet en de hekken van de trolley omhoog gezet. Patiënte is vervolgens van de trolley afgevallen en heeft als gevolg hiervan letsel opgelopen.

Rechtsvraag

De rechtsvraag luidt of het VUMC aansprakelijk gesteld kan worden naar aanleiding van dit valincident?

Hoge Raad in Kelderluik

De aansprakelijkheid van het VUMC jegens de patiënt dient beoordeeld te worden aan de hand van de maatstaf van de zorgvuldigheid die het VUMC in het maatschappelijk verkeer jegens patiënte betaamt; dat tussen hen een behandelovereenkomst gold maakt in dat verband geen verschil. De toetsing moet geschieden aan de hand van de zogenaamde kelderluik-criteria:

 1. De mate van waarschijnlijkheid waarmee voor het VUMC was te verwachten dat patiënte niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid zou betrachten,
 2. Hoe groot de kans is dat ongevallen zouden ontstaan omdat patiënte die oplettendheid en voorzichtigheid niet zou betrachten,
 3. De mogelijke ernst van de gevolgen daarvan voor patiënte, en
 4. De mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Hof

Het Hof beoordeelt vervolgens de vier criteria:

 1. De SEH-verpleegkundige trof een verwarde, moeilijk aanspreekbare en onrustige patiënt met pre-existente cognitieve stoornissen. Hieruit had de SEH-verpleegkundige kunnen en moeten afleiden dat de mogelijkheid dat patiënte van de trolley zou kunnen vallen niet tot patiënte zou doordringen. Daarmee was het voor de SEH-verpleegkundige (en dus voor het VUMC) te verwachten dat de patiënte niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid zou betrachten.
 2. De kans dat er ongevallen zouden ontstaan omdat dat patiënte door haar onrustige gedrag van de trolley op de grond zou vallen was groot. Dit aanmerkelijke risico bestond ook na het in de laagste stand zetten van de trolley en het omhoog zetten van de hekken. De trolley bleef daarmee immers aan twee kanten (hoofd- en voeteneind) open en er bleef daarmee een serieuze kans op een val.
 3. Een val van de trolley zou tot ernstige gevolgen kunnen leiden in de vorm van (blijvend) letsel.
 4. Het nemen van veiligheidsmaatregelen was niet bezwaarlijk en had twee vormen kunnen aannemen, te weten toezicht en een veiliger ziekenhuisbed.

Conclusie

Gelet op alle omstandigheden van het geval heeft het Hof geconcludeerd dat het het VUMC ziekenhuis tekort is geschoten in de zorg  jegens patiënte. Daarbij had het VUMC zich naar maatstaven van maatschappelijke zorgvuldigheid anders behoren te gedragen dan zij heeft gedaan.

Het ziekenhuis is dan ook aansprakelijk voor de schade van patiënte die als het gevolg van de val kan worden toegerekend.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.