LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

Smartengeld bij whiplash: is het mogelijk?

Kort antwoord: ja, zeker! Er wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke schade en emotionele schade, ook wel smartengeld genoemd. Als u slachtoffer bent van een ongeval en u heeft te maken letselschade danwel een whiplash dan heeft u recht op een schadevergoeding.

Daarnaast is het ook mogelijk om smartengeld te eisen. Bij (whiplash) smartengeld gaat het niet om de schade die u heeft omdat u niet meer kunt werken. Bij smartengeld gaat het namelijk om persoonlijke of emotionele schade. Schade welke niet zo makkelijk in een geldbedrag is uit te drukken.

Onder smartengeld verstaan we bijvoorbeeld trauma’s en eventuele chronische aandoeningen waar u mee te maken kan gaan krijgen. Of de gederfde levensvreugde door het ongeval. Voor smartengeld wordt er dus naar uw persoonlijke situatie gekeken. Ook leeftijd en geslacht zijn belangrijk voor het berekenen van smartengeld.

Hoe kan een rechter smartengeld berekenen als het heel persoonlijk is?

Een rechter zal niks berekenen. De rechter kijkt naar rechtszaken uit het verleden en op basis daarvan zal een uitspraak worden gedaan over de hoogte van het bedrag dat aan smartengeld wordt uitgekeerd.

Hoeveel smartengeld wordt er bij een whiplash uitgekeerd?

Uw persoonlijke situatie is heel belangrijk bij het bepalen van het smartengeld. Uw situatie wordt namelijk vergeleken met zaken uit het verleden. De ernst van de whiplash bepaalt dan ook grotendeels hoeveel smartengeld u zou kunnen krijgen.

De bedragen die meestal aan smartengeld worden uitgekeerd bij een whiplash liggen tussen de duizend euro tot maximaal veertig- tot vijftigduizend euro. Deze laatste bedragen worden echter alleen in heel ernstige gevallen uitgekeerd.

Smartengeld eisen: wat u moet weten

Een jurist kan een vergelijkbare zaak voor u opzoeken en op die manier vaststellen wat u waarschijnlijk gaat krijgen aan smartengeld. Om een goede inschatting te maken is het belangrijk om af te wachten hoe u zich herstelt.

Als u uw smartengeld wilt gaan eisen dan dient u een letselschade specialist in te schakelen. Een jurist gespecialiseerd in whiplash en smartengeld. Alleen door gebruik te maken van een specialist is het mogelijk de beste schadevergoeding te krijgen.

Een specialist op dit gebied kan namelijk de beste inschatting voor u maken wat er mogelijk is qua schadevergoeding. En alleen een deskundige jurist kan de juiste argumenten en jurisprudentie gebruiken om de schadeclaim en het whiplash smartengeld te onderbouwen.

Welke andere redenen zijn er om een specialist te kiezen:

  • De juiste specialist kan efficiënter werken waardoor u eerder de schadevergoeding krijgt.
  • De juiste specialist werkt altijd kosteloos voor u.
  • Alleen de juiste specialist zorgt voor een volledige schadevergoeding.

Het is dus erg belangrijk dat u de juiste specialist inschakelt bij een whiplash.

Wij vinden de juiste specialist voor u

Wij zijn een onafhankelijk letselschadebureau. Wij staan klaar voor alle letselschadeslachtoffers. En zorgen dat deze slachtoffers de hulp krijgen die ze verdienen in Nederland. Een specialist die kosteloos voor u werkt.

  • Neem contact met ons op. Wij regelen het voor u.
  • Wij regelen zo snel mogelijk de juiste specialist voor u.
  • Als onafhankelijk kantoor brengen wij geen kosten in rekening.

Samen kunnen we snel uw smartengeld eisen

Een whiplash kan een grote impact hebben op uw leven. Wij snappen uw situatie en we zullen daarom direct hulp bieden.

Neem daarom vandaag nog contact met ons op en wij zorgen dat u smartengeld krijgt door kosteloos de juiste specialist in te schakelen.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.