LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

Het is verplicht om een bedrijfsongeval te melden

Als een werknemer een ongeval op het werk krijgt, noemen we dit een bedrijfsongeval. Wanneer het ongeval ernstig genoeg is, dan moet dit ongeval altijd gemeld worden bij de Arbeidsinspectie. Het nalaten van een bedrijfsongeval melden kan de werkgever een hoge boetes opleveren.

De meldplicht geldt voor alle ongevallen die hebben geleid tot:

  • Ziekenhuisopname
  • Blijvende letselschade
  • Het overlijden van de medewerker

Voor al deze ongevallen geldt dat er een wettelijke verplichting geldt om het te melden. Ook als het ongeval pas in een later stadium tot ziekenhuisopname leidt, dan nog moet dit (later) gemeld worden aan de Arbeidsinspectie.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Als dit niet het geval is geweest, dan is de werkgever aansprakelijk. In het geval de medewerker ‘roekeloos’ is geweest dan is de werkgever niet aansprakelijk. Dit is echter niet snel het geval.

De Arbeidsinspectie zal mogelijk na het bedrijfsongeval een onderzoek instellen. Als zij vermoeden dat het gaat om een ernstig ongeluk, dan zullen ze waarschijnlijk wel een onderzoek instellen. Maar ook zonder een onderzoek, kunt u recht hebben op een letselschadevergoeding bij een bedrijfsongeval. Laat u bijstaan door één van onze ervaren juristen. Zo weet u dat u krijgt waar u recht op heeft.

De werkgever aansprakelijk stellen

Wanneer u als medewerker de werkgever aansprakelijk wilt stellen, dan kunt u hiervoor het beste juridische hulp inschakelen. Een letselschadejurist kan voor u een schadeclaim indienen bij de verzekeraar van de werkgever.

Nadat de werkgever aansprakelijk is gesteld, is het belangrijk om de kostenposten te inventariseren. Dus hoeveel schade u heeft geleden en wat u eventueel nu niet meer kunt. Ook hierbij kan een goede jurist helpen. Deze is op de hoogte wat wat u precies allemaal kunt claimen.

Uit ervaring weten wij dat de juiste specialist het verschil maakt om een maximale schadevergoeding te krijgen.

Daarnaast zijn er nog een aantal redenen om de juiste specialist te kiezen:

  • De juiste specialist kan efficiënter werken waardoor u eerder de schadevergoeding krijgt.
  • De juiste expert werkt altijd kosteloos voor u.
  • Alleen de juiste expert zorgt voor een volledige en rechtvaardige schadevergoeding.

Bedrijfsongeval melden? Wij helpen bij het aansprakelijk stellen

Het is wellicht een lastige situatie omdat uw werkgever aansprakelijk moet worden gesteld. Dat begrijpen we. U moet immers in de meeste gevallen nog verder met uw werkgever. Wij hebben echter al vaker met dit bijltje gehakt. Wij kunnen snel deze zaak voor u opgelost krijgen. Wij helpen bij het aansprakelijk stellen en indien u dat wenst zullen wij ervoor zorgen dat de verstandhouding tussen u en uw werkgever zo goed mogelijk blijft.

  • Neem contact met ons op. Wij regelen het voor u.
  • Wij proberen zo snel mogelijk de juiste specialist voor u te vinden.
  • Onze juristen brengen geen kosten in rekening.

Samen kunnen we een juiste schadevergoeding regelen

U heeft schade geleden en daarmee heeft u recht op een schadevergoeding. Wij snappen uw situatie en we zullen direct hulp bieden.

Neem daarom vandaag nog contact met ons op en wij zorgen dat u een maximale schadevergoeding krijgt door kosteloos de juiste letselschadespecialist in te schakelen.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.