LetselschadeSlachtoffer.nl

Hoge Raad 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1576 (Zwiepende tak arrest, Werink/Hudepohl)

  • Onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW
  • Mate van waarschijnlijkheid
  • Maatstaven van zorgvuldigheid

De feiten en omstandigheden

Vier vrienden, waaronder Werink en Hudepohl, maken in de avond een wandeling door het bos in de omgeving van Slagharen. Wanneer Werink op een gegeven moment een trap tegen een tak geeft, zwiept deze tak terug en raakt Hudepohl, die achter hem loopt, in zijn rechteroog. Het hierdoor veroorzaakte letsel zorgt ervoor dat Hudepohl zijn oog verliest. Hudepohl stelt dat Werink een onrechtmatige daad jegens hem heeft gepleegd en vordert een schadevergoeding van Werink.

De rechtsvraag

Centraal in deze uitspraak staat de vraag wanneer een (onbedoelde) gedraging, waarbij letsel bij een ander is ontstaan, als onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd?

De rechtbank

De rechtbank wijst de vordering van Hudepohl af. De rechtbank is van oordeel dat wanneer een aantal vrienden gezamenlijk een boswandeling maakt, iedereen er op bedacht moet zijn dat gedragingen van andere een gevaar zouden kunnen opleveren, ook al is deze gedraging onbedoeld. Zo’n gedraging is niet onzorgvuldig wanneer iemand oogletsel oploopt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Het Hof

Het Hof wijst de vordering van Hudepohl toe. Het Hof stelt dat de rechtbank een onjuiste maatstaf heeft aangelegd door ervan uit te gaan dat de vrienden bedacht hadden moeten zijn op gedragingen van anderen die (zelfs onbedoeld) een gevaar kunnen opleveren. Het Hof stelt dat Werink zonder noodzaak een trap tegen de tak heeft gegeven. Dat de opzet van Werink niet gericht was op het toebrengen van letsel aan Hudepohl doet er volgens het Hof niet aan af dat Werink zich jegens zijn vriend niet voorzichtig genoeg heeft gedragen.

Onzorgvuldig en onrechtmatig handelen volgens Hof

Werink heeft hierdoor onzorgvuldig en dus onrechtmatig gehandeld. Daarbij stelt het Hof dat Werink zich (gezien zijn leeftijd van toen zeventien jaar) had moeten realiseren dat Hudepohl zich in zijn nabije omgeving bevond en dat een tak kan terug zwiepen en hierdoor een ander kan verwonden.[1]

De Hoge Raad

De Hoge Raad stelt dat het Hof niet heeft onderzocht of de mate van waarschijnlijkheid dat de tak als gevolg van de schop zou kunnen terug zwiepen en letsel aan de achter Werink lopende vriend zou kunnen toebrengen, zo groot was dat Werink zich naar eisen van betamende zorgvuldigheid, van het geven van die schop had moeten onthouden.

Gedraging in dit geval niet onrechtmatig volgens Hoge Raad

De gedraging van Werink is onrechtmatig wanneer de mate van waarschijnlijkheid van het ongeval zo groot is dat hij zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag had moeten onthouden.[2] Wanneer Werink dus had geweten dat dit gevolg zou ontstaan, had hij zich van het gedrag moeten onthouden. Omdat derhalve onvoldoende bekend is over de feitelijke toedracht van het ongeval, is Werink derhalve niet aansprakelijk voor de schade van Hudepohl.

Conclusie

Een gedraging is onrechtmatig wanneer de waarschijnlijkheid van de ontstane schade door die gedraging zo groot is dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van die gedraging had moeten onthouden. Anders gezegd: de vraag of iemand aansprakelijk is voor het gevolg van zijn daden, hangt af van de mate van waarschijnlijkheid dat het ongeval (met dit letsel tot gevolg) zich zou voordoen.

Bronnen:

[1] HR 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1576, r.o. 3

[2] HR 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1576, r.o. 3.4 en 3.6

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.