LetselschadeSlachtoffer.nl

HR 22 februari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AD5356 (kindertaxi, Woudsend/V)

  • Schadevergoeding bij shockschade
  • Verkeersongeval
  • Artikel 6:106 lid 1 sub b 

Onderwerp: Taxibus arrest

Wanneer kan er een vergoeding worden geclaimd voor shockschade?

De feiten

Een vijfjarig meisje wordt aangereden door een taxibus die op een woonerf achteruitrijdt en het fietsende meisje niet heeft gezien. De taxibus rijdt hierbij over het hoofdje van het meisje. Haar schedel raakt ernstig beschadigd.

Het meisje haar moeder was ten tijde van het ongeval in huis. Een buurvrouw heeft haar gewaarschuwd en ze is naar buiten gesneld. Toen zij buiten aankwam zag zij haar dochtertje bewegingsloos op de grond liggen. Ze heeft geprobeerd het hoofdje van haar dochter om te draaien en kwam hierbij met haar hand in de opengespleten schedel terecht.

Na het ongeval heeft mevrouw geestelijk letsel opgelopen en herbeleeft ze het ongeval vaak. Mevrouw stelt de verzekeraar aansprakelijk voor haar schade.

Hoge Raad

Vooropgesteld moet worden dat het in het Taxibus arrest gaat om een vergoeding voor shockschade en niet om een vergoeding voor het nadeel wegens het verdriet dat nabestaande ondervinden als gevolg van het overlijden van iemand met wie zij een nauwe affectieve band onderhielden. Dit laatste noemt men affectieschade. De Hoge Raad benadrukt dat het in deze zaak gaat om de vraag of de moeder recht heeft op een vergoeding van de shock-schade.

Geestelijk letsel

De Hoge Raad overweegt dat iemand die een verkeersregel overtreedt en als gevolg hiervan een ernstig verkeersongeluk veroorzaakt ook onrechtmatig handelt tegenover iemand die door de confrontatie met het ongeval een hevige schok ervaart met geestelijk letsel tot gevolg. Geestelijk letsel als gevolg van een confrontatie zal zich met name voordoen als er sprake is van een nauwe affectieve relatie tussen het slachtoffer van het ongeval en degene die ermee geconfronteerd wordt. De Hoge Raad oordeelt dat de schade als gevolg van dit geestelijke letsel wel voor vergoeding in aanmerking komt op grond van artikel 6:106 lid 1 sub b BW. Hiervoor heeft de Hoge Raad hiervoor wel enkele voorwaarden opgesteld.

Voorwaarden voor vergoeding

Ten eerste moet de betrokkenen rechtstreeks geconfronteerd zijn met de gevolgen van het ongeval. Niet vereist is dat degene die aanspraak maakt op shockschade aanwezig was bij het ongeval. Ook moet deze confrontatie hebben geleid tot een hevige emotionele shock.  Deze shock moet hebben geresulteerd in een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Aan deze voorwaarden wordt eerder voldaan als er sprake is van een nauwe affectieve band met het slachtoffer van het ongeval.

De Hoge Raad oordeelt dat de moeder recht heeft op vergoeding van de shockschade nu aan al deze voorwaarden is voldaan. 

Conclusie

In het Taxibus arrest (ook wel Kindertaxi arrest genoemd) is door de Hoge Raad voor het eerst shockschade toegekend. Om in aanmerking te komen voor shockschade moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval of een waarneming van het ongeval zelf.
  • De confrontatie of waarneming moet een heftige emotionele shock tot gevolg hebben gehad.
  • Deze heftige shock moet een psychiatrisch erkend ziektebeeld tot gevolg hebben.

Nauwe band tussen slachtoffer en nabestaande

Van bovenstaande is eerder sprake als er een nauwe of effectieve band bestond tussen het slachtoffer van het ongeval en degene die met de gevolgen van het ongeval werd geconfronteerd. Als aan genoemde criteria is voldaan, dan is er een onrechtmatige daad gepleegd tegen degene die met de gevolgen van een ongeval is geconfronteerd. Doordat er een onrechtmatige daad is gepleegd heeft de waarnemer of geconfronteerde recht op een schadevergoeding.

Verschil met affectieschade

Bovenstaande moet goed onderscheiden worden van affectieschade, een vergoeding voor nabestaande om hun verdriet te compenseren.

Directe confrontatie niet vereist

Het is niet perse noodzakelijk dat degene die shockschade claimt direct aanwezig moet zijn geweest bij het ongeval.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.