Wilt u smartengeld berekenen voor uw letselschade?

Indien u een bedrijfsongevalverkeersongeluk, fietsongeval of een ander ongeval heeft gehad, heeft u ongetwijfeld naast het lichamelijke letsel ook emotionele schade opgelopen. Dit noemen we ook wel immateriële  schade. Dan heeft u recht op smartengeld bij het indienen van een schadeclaim. De hoogte hiervan is aan verschillende factoren onderhevig. Dit hangt samen met de aard en de ernst van het ongeval en de psychische- en emotionele schade die u hiervan ondervindt.

Smartengeld voor gederfde levensvreugde

U wilt een schadeloosstelling voor de gederfde levensvreugde vanwege alle geleden pijn, verdriet, angst en stress. Deze vorm van immateriële schade zal dan ook een onderdeel zijn van uw schadeclaim. Het is echter niet makkelijk om gevoelens van verdriet, angst en geleden smart in geld uit te drukken.

Hoe kan het leed dan het beste berekend worden?

Die vraag leggen wij graag voor aan één van onze letselschade-experts. Gezien hun deskundigheid en ervaring met het berekenen van smartengeld, heeft u de meeste kans dat u hiervoor een rechtvaardige en reële smartengeldvergoeding krijgt.

Smartengeld berekenen

Indien het tot een rechtszaak komt, zal de rechter in de meeste gevallen uitgaan van eerdere jurisprudentie over smartengeld en voorbeelden uit eerdere rechtszaken hierin als uitgangspunt meenemen. Het gevaar hierbij is dat u niet krijgt waar u meent recht op te hebben. Daarom is het belangrijk dat een letselschadejurist goed kijkt naar uw persoonlijke situatie.

Daarbij gebeurt het vaak dat uw situatie wordt vergeleken met uitspraken in de ANWB Smartengeld gids. Over het algemeen zijn deze bedragen echter een stuk lager dan waar u recht op heeft. Zorg er daarom voor dat uw letselschade-expert een zo zorgvuldig mogelijke letselschadeberekening kan maken.

Smartengeld en uw persoonlijke situatie

Het uitgangspunt bij letselschade berekenen is altijd uw persoonlijke situatie. Een aantal factoren waarmee rekening wordt gehouden zijn:

  • De ernst van het ongeval en uw opgelopen schade
  • De mate van pijn die u lijdt of heeft geleden
  • De mate waarin uw letsel ook leidt tot inkomstenderving
  • Of er sprake is van permanente littekens of verminkingen
  • De duur van uw herstel of revalidatie
  • Of u uw favoriete sport of hobby nog kunt uitoefenen
  • Uw leeftijd

Smartengeld berekenen is geen eenvoudige opgave en dient dan ook met de uiterste zorgvuldigheid te gebeuren. Laat dit daarom over aan een letselschadespecialist die veel ervaring heeft in het berekenen van smartengeld en u daarom bij kan staan bij een letselschadeclaim indienen Wij raden het u dan ook niet aan om zelf te gaan onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij. Deze zal namelijk uw recht op smartengeld zo laag mogelijk willen houden.

U wilt smartengeld claimen bij uw tegenpartij?

Wilt u smartengeld claimen en hiervoor een letselschadespecialist in de armen nemen? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk.

Diensten

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.