LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

Een bedrijfsongeval is, zoals het woord al doet vermoeden, een ongeval dat op het werk of tijdens werktijd heeft plaatsgevonden.

Een bedrijfsongeval wordt ook wel genoemd:

  • Arbeidsongeval
  • Werkongeval

7:658 BW: Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever kan voor een bedrijfsongeval aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 7:658 BW. Om een beroep te kunnen doen op artikel 7:658 moet de werknemer de schade zijn geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Belangrijk hierbij is of de werkgever zeggenschap heeft op de arbeidsomstandigheden.

Dit artikel omvat een gunstige verdeling van de bewijslast voor de werknemer. De werkgever is namelijk snel aansprakelijk, omdat de werkgever dient te bewijzen dat hij niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht, in plaats van dat werknemer moet bewijzen dat werkgever is tekortgeschoten.

De weknemer hoeft bij dit artikel dus alleen te bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. (HR 4-5-2001, NJ 2001, 377 Bloemsma/Hattuma).

De werkgever is dan aansprakelijk voor de schade, tenzij:

  • de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan;
  • of dat het wel voldoen aan de zorgverplichting de schade niet zou hebben voorkomen;
  • of de werkgever aantoont dat het ongeval is te wijten aan opzet op bewuste roekeloosheid van de werknemer.

7:611 BW: Goed werkgeverschap

Mocht het onduidelijk zijn of het ongeval op de werkplek heeft plaatsgevonden, dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 7:611. Men moet denken aan bijvoorbeeld verkeersongevallen tijdens het werk, zoals werk/werk verkeer, bedrijfsuitjes of een ongeval tijdens het werkverblijf in het buitenland (HR 18 maart 2005, NJ 2009, 328 (KLM/De Kuijer).

Uit dit artikel volgt de verplichting voor de werkgever om zich als goed werkgever te gedragen. Waar het bij artikel 7:658 aan de werkgever is om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, ligt dat bij artikel 7:611 anders. In dit artikel wordt de bewijslast bij de werknemer neergelegd.

6:162 BW: onrechtmatige daad bij bedrijfsongeval

Een werknemer kan ook schadevergoeding vragen naar aanleiding van een bedrijfsongeval door zijn werkgever op grond van de onrechtmatige daad aansprakelijk te stellen.

6:170: aansprakelijkheid voor ondergeschikte

Een werkgever is op grond van dit artikel aansprakelijk voor de schade door een fout van de ondergeschikte in uitvoering van zijn taak, als de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en als de werkgever zeggenschap had over de gedraging waarin de fout was gelegen (HR 9-11-2001, NJ 2002, 79 Van Doesburg/Tan)

Tot slot kan de werkgever nog aansprakelijk worden gesteld op grond van de artikelen 6:173 BW, 6:174 BW en 6:179 BW, maar dit komt in de praktijk minder vaak voor.

Bedrijfsongeval gehad? Neem contact op voor kosteloos juridisch advies.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.