Letselschade door  bedrijfsongeval?

Het kan gebeuren dat er een bedrijfsongeval plaatsvindt tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden op het werk. Letschade door een bedrijfsongeval kan grote financiële gevolgen hebben en kan u een behoorlijke kostenpost opleveren.

Om recht te hebben op een schadevergoeding, ontkomt u er vaak niet aan om uw werkgever of opdrachtgever aansprakelijk te stellen. Hoe gaat het een en ander dan vervolgens in zijn werk?

Werkgeversaansprakelijkheid

In Nederland is een werkgever in heel veel gevallen aansprakelijk als er een bedrijfsongeval plaatsvindt, waarin één of meerdere werknemers letselschade hebben opgelopen. We spreken dan van werkgeversaansprakelijkheid. Om aanspraak te kunnen maken op een letselschadevergoeding of smartengeld, zult u uw werkgever, uitzendorganisatie of opdrachtgever aansprakelijk moeten stellen.

Kosteloos werkgever aansprakelijk stellen

Gelukkig kunnen wij u kosteloos helpen met ons team van gespecialiseerde letselschadejuristen. Een letselschadejurist kan alles voor u regelen. Dit kan uiteraard in goed overleg met uw werkgever, wanneer u dat wenst. Zo hoeft dit geen problemen op te leveren voor de onderlinge relatie. Uw werkgever is in de meeste gevallen immers verzekerd voor een bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval tijdens het werk

Een ongeval op het werk kan door verschillende situaties ontstaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Onveilige werksituatie
 • Kapotte of ondeugdelijke machines
 • Slechte veiligheidsinstructies
 • Een bouwproject met gevaarlijke materialen
 • Auto ongeval tijdens werktijd
 • Schadelijke stoffen
 • Fout van een collega

Arbeidsomstandighedenwet

Volgens de Arbowet wordt letselschade door een bedrijfsgeval als volgt omschreven:

Een gebeurtenis op het werk of onder werktijd, die onmiddellijk tot schade aan de gezondheid leidt.

Melding van het bedrijfsongeval maken

Als er sprake is van een bedrijfsongeval, heeft de werkgever vaak de verplichting om hiervan melding te maken bij de Arbeidsinspectie. Hierna zal een onderzoek ingesteld worden om de aanleiding van het bedrijfsongeval te achterhalen en hiervoor een rapport op te stellen.

Als het aantoonbaar te verwijten is dat de werkgever aansprakelijk is, kan de Arbeidsinspectie hiervoor een proces-verbaal opmaken en een boete opleggen. Een dergelijk proces-verbaal kunt u als bewijslast gebruiken bij het indienen van uw letselschadeclaim. Maar ook wanneer na uw bedrijfsongeval de Arbeidsinspectie niet is langs geweest, kunnen wij de schade voor u verhalen.

Welke vergoeding staat voor een bedrijfsongeval?

Als u een bedrijfsongeval met letselschade heeft gehad, kunt u het beste direct contact met ons opnemen. Wij helpen u door u de beste letselschadejurist toe te wijzen, die u gratis en vrijblijvend zal informeren en helpen bij het verkrijgen van een letselschadevergoeding.

De kosten zullen namelijk op de verzekeraar van de werkgever worden verhaald, als deze hiervoor aansprakelijk is gesteld. De letselschadevergoeding waar u recht op heeft, is erg afhankelijk van de omvang van de schade en mogelijke schade in de toekomst.

U kunt denken aan onderstaande schadeposten:

 • Vergoeding voor betaald eigen risico van de zorgverzekering
 • Gemisten inkomsten
 • Gemiste inkomsten uit overwerk of onregelmatigheidstoeslag
 • Hulp in de huishouding die u (tijdelijk) nodig had etc.

Weet u waar u recht op heeft?

De geleden schade lijkt redelijk eenvoudig uit te rekenen, maar letselschadeslachtoffers weten vaak niet precies waar ze recht op hebben. Zo kunt u een vergoeding krijgen voor hulp in de huishouding, ook als uw familie of vrienden u hier kosteloos bij hebben geholpen. Bij toekomstige schade wordt het helemaal lastig.

U dient goed te onderbouwen hoe lang u last gaat hebben van het ongeval. Daarom kunt u de berekening hiervan het beste aan de letselschade-expert overlaten. Deze weet precies wat u allemaal kunt claimen, zodat u een maximale schadevergoeding krijgt.

Heeft u letselschade na een bedrijfsongeval?

Indien u letselschade na een bedrijfsongeval heeft opgelopen, adviseren wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. Vul daarom uw naam en telefoonnummer in en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk.

Diensten

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.