LetselschadeSlachtoffer.nl

Rb Overijssel deelgeschil, 29 april 2016, 181481 HARK 16-12

  • Beroep op overmacht art 185 WvW
  • Gemeente aansprakelijk voor hoog gras
  • Eigen schuld wielrenner

Onderwerp: slaagt het beroep van de gemeente op eigen schuld van de racefietser, nu deze niet is afgestapt om over het onkruid en gras te kijken dat zijn zicht op de weg blokkeerde?

De feiten

Een racefietser is aangereden door een van rechts komende auto. Het ongeval gebeurde toen de wielrenner op de middenberm stond. Door het hoogstaande gras en onkruid kon hij niet zien of er verkeer van rechts kwam. De racefietser reed een stuk de weg op om langs het gras te kunnen kijken of er verkeer aankwam en is vervolgens aangereden door een auto. De wielrenner heeft als gevolg van het ongeval zijn schouder gebroken en zijn arm was uit de kom.

  • De racefietser heeft zowel de automobilist als de gemeente volledig aansprakelijk gesteld voor zijn schade.
  • De automobilist beroept zich op overmacht en
  • De gemeente doet een beroep op eigen schuld van de wielrenner.

Rechtbank

Aansprakelijkheid automobilist

De rechtbank oordeelt dat op de eigenaar van een motorrijtuig een verzwaarde aansprakelijkheid rust om kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen, ingevolge artikel 185 WvW. Het beroep van de automobilist op overmacht gaat daarom alleen op als hem echt geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Uit de verklaringen is gebleken dat de automobilist voorrang had en de racefietser niet heeft kunnen zien door de hoge begroeiing. Ook staat vast dat hij 30 km per uur reed op een weg waar de maximale snelheid 50 km per uur bedraagt. De rechtbank oordeelt dat het beroep op overmacht slaagt.

Beslissend voor dit oordeel was dat de automobilist, als hij nog zachter was gaan rijden, de fietser door zijn voorovergebogen wielrenhouding nog steeds niet had kunnen zien aankomen. Het betoog van de wielrenner dat de automobilist ook bedacht diende te zijn op overstekende kinderen wordt niet geaccepteerd omdat het fietspad ver van een woonwijk ligt.

Aansprakelijkheid gemeente

De gemeente is aansprakelijk gesteld op grond van artikel 6:162 BW. Om te beoordelen of de gemeente aansprakelijk is dient overwogen te worden of de gemeente een gevaarlijke situatie heeft doen ontstaan door de begroeiing niet eerder te maaien. Vast staat dat de begroeiing van minimaal 120 centimeter de bestuurder het zicht ontnam op de van links naderende racefietser. De gemeente had dit kunnen voorkomen door het onkruid vaker te maaien of door een ander soort begroeiing te planten. De rechtsbank oordeelt dat de gemeente aansprakelijk is. Dat er geen eerdere ongevallen bekend zijn op deze plek doet hier niets aan af.

De gemeente beroept zich vervolgens op eigen schuld van de racefietser. Vast staat dat de wielrenner niet is afgestapt om te kijken of hij veilig kon oversteken. Als hij dit had gedaan zou hij over de begroeiing hebben kunnen kijken. De rechtbank oordeelt dat het niet nodig was om met zijn voorwiel een stuk de voorrangsweg op te rijden om de situatie te overzien. De racefietser kon zich ook met één hand aan zijn stuur oprichten en over de begroeiing kijken of er verkeer van rechts kwam.

Verder acht de rechtbank het van belang dat het onkruid geen massief blok is, maar dat er aan de bovenzijde doorheen kan worden gekeken. Op grond van het bovenstaande oordeelt de rechtbank dat er sprake is van eigen schuld aan de kant van de wielrenner. De rechtbank komt tot een verdeling van 65% eigen schuld aan de kant van de racefietser en 35% schuld van de gemeente. 

Lees meer letselschade jurisprudentie

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.