LetselschadeSlachtoffer.nl

Samenvatting ECLI:NL:GHARL:2016:3988

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 mei 2016

 • Whiplash na zij aanrijding
 • Het Hof beoordeelt de plausibiliteit van de klachten
 • Causaal verband whiplash-klachten en ongeval

Onderwerp: bestaat er causaal verband tussen de whiplash-klachten en het ongeval.

De feiten

In juni 1997 heeft een 44-jarige man een verkeersongeluk gehad. Hij is van rechts aangereden door een auto met de snelheid van 10 km/uur terwijl hij zelf met een snelheid van 80 km/uur op een voorrangsweg reed. Meneer was werkzaam als internationaal managementconsultant en volde de opleiding antropologie. Een paar dagen na het ongeval heeft de man zijn werkzaamheden weer voor 50% opgepakt. Dit heeft hij 3 maanden volgehouden voor hij volledig uitviel.

Medische behandelaars

Meneer heeft na zijn ongeval verschillende medische behandelaren gezien waaronder:

 • de huisarts
 • fysiotherapeut
 • neuroloog
 • klinisch psycholoog
 • revalidatiearts

Expertiserapport

Voor het ongeval was meneer gezond op migraineklachten na. Na het ongeval heeft hij last van chronische nek- en hoofdpijnklachten, oorsuizen, intense vermoeidheid en concentratieproblemen.  Uit een gezamenlijk aangevraagd expertiserapport volgt de conclusie dat de klachten ongevalsgerelateerd zijn en dat er sprake is van een medische eindtoestand. Er wordt een percentage van 4% functionele invaliditeit aangenomen.  Meneer krijgt later last van mysterieuze aanvallen welke het milkshakesyndroom worden genoemd. De oorzaak van deze aanvallen zijn medisch niet te verklaren.

Grieven Univé:

De veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij Univé. Univé heeft in Hoger Beroep twee grieven opgeworpen. De eerste grief richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat het niet nodig is om een nieuwe neuroloog en neuropsycholoog aan te wijzen. De tweede grief legt aan het hof de vraag voor of de gezondheidsklachten van meneer wel bestaan en of er een causaal verband bestaat tussen de klachten en het ongeval.

Hoger Beroep

Het Hof oordeelt dat er geen nieuwe neuroloog en neuropsycholoog moeten worden aangewezen. Uit het rapport dat met wederzijdse instemming is opgesteld volgt dat er sprake is van een relatieve eindtoestand. Het is niet aannemelijk dat er sprake is van verbetering en dus is er geen aanleiding voor nieuwe deskundigenonderzoeken. De eerste grief faalt.

Klachtenpatroon is plausibel, consistent en consequent

Het Hof oordeelt dat ook de tweede grief faalt. Het Hof stelt dat het enkele feit dat de klachten subjectief zijn niet betekent dat de klachten niet bewezen kunnen worden.

Het klachtenpatroon moet plausibel zijn, hetgeen normaal aangenomen wordt als de klachten:

 • een samenhangend patroon hebben,
 • consistent en
 • consequent zijn

Medische verklaring niet noodzakelijk

Een medische verklaring van de klachten is niet noodzakelijk voor het vaststellen van het causale verband tussen de klachten en het ongeval. Belangrijk is dat vast komt te staan dat het slachtoffer:

 • de klachten vóór het ongeval nog niet had,
 • dat de klachten door het ongeval veroorzaakt zouden kunnen zijn en
 • dat een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreekt.

Het ontbreken van een erkend ziektebeeld betekent niet dat er geen sprake is van een causaal verband.

Causaal verband aangenomen

Het Hof stelt dat de migraine klachten die de man voor het ongeval had een werkweek van 70 uur niet in de weg stonden. Meneer kan nu geen volledige werkweek meer draaien. Ondanks dat de neuroloog geen stellig bewijs kon leveren dat de chronische hoofdpijn door het ongeval is veroorzaakt wordt een causaal verband toch aangenomen.

Geen causaal verband milkshakesyndroom

Er wordt geen causaal verband aangenomen tussen het milkshakesyndroom en het ongeval, aangezien de aanvallen pas 8 jaar na het ongeval begonnen.

Het argument van Univé dat de vermoeidheidsverschijnselen ook door het milkshakesyndroom kunnen zijn veroorzaakt werpt het Hof van tafel. De vermoeidheidsklachten waren al ruimschoots voor het begin van de aanvallen door het slachtoffer aangekaart.

Het Hof stelt Univé in het ongelijk

Het Hof stelt Univé in het ongelijk en erkent een causaal verband tussen de klachten en het ongeval, op uitzondering van het milkshakesyndroom na.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.