LetselschadeSlachtoffer.nl

Hoge Raad, 20 december 2013, ECLI:NL:PHR:2013:2160

  • Schadestaatprocedure
  • Achterop aanrijding
  • Whiplash

De Zwolsche Algemeene/De Greef I

Op 29 september 1990 stond meneer De Greef te wachten voor een rood stoplicht in zijn door hem bestuurde personenauto. Op dat moment werd hij van achteren aangereden door een auto die werd bestuurd door een verzekerde van de Zwolsche Algemeene (ZA), nu Allianz. Meneer De Graaf heeft hierbij letsel opgelopen in de vorm van een whiplash en raakte door het postwhiplashsyndroom arbeidsongeschikt. Het slachtoffer was ten tijde van het ongeval werkzaam als buschauffeur. ZA heeft als WAM-verzekeraar aansprakelijkheid erkend voor de schade die het slachtoffer heeft geleden als gevolg van het ongeval. Tevens werd in deze hoofdzaak vastgesteld dat het slachtoffer tot 19 april 1999 voor 50% arbeidsongeschikt werd verklaard.

De feiten en omstandigheden De Zwolsche Algemeene/De Greef II

Schadestaat procedure

Naast de hoofdzaak liep er een schadestaatprocedure. Een schadestaatprocedure is een aparte procedure die in de wet is opgenomen en gaat alleen over de vaststelling van schade bij het slachtoffer. De aansprakelijkheid van de verzekerde bij ZA was al eerder in de hoofdzaak vastgesteld [Hoge Raad, 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2054]

Percentage arbeidsongeschiktheid na ongeval

Allianz (voorheen ZA) had in de schadestaatprocedure bewijs geleverd van het feit dat het slachtoffer na het ongeval andere betaalde werkzaamheden had verricht naast zijn baan als buschauffeur en dus meer verdienvermogen had (twee transportbedrijven en een lasbedrijf met zijn zoon). Een arbeidsdeskundige kwam na onderzoek vervolgens tot de conclusie dat het slachtoffer voor 25% arbeidsongeschikt was in plaats van het eerder vastgestelde percentage van 50%.

Het Hof

In cassatie stelt het slachtoffer dat het hof in de schadestaat­procedure niet uit mocht gaan van de conclusie van de arbeidsdeskundige dat hij voor 25% arbeidsongeschikt was. In de hoofdzaak was namelijk geoordeeld dat hij voor 50% arbeidsongeschikt was verklaard en niet meer dan halve dagen als chauffeur kon werken en niet tot andere arbeid in staat is. Volgens het slachtoffer was het hof in de schadestaatprocedure gebonden aan de beslissing in de hoofdzaak om het percentage van 50% arbeidsongeschiktheid in acht te nemen.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat:

  • Het hof in de schadestaatprocedure over de periode tot en met 19 april 1999 wel als uitgangspunt had moeten nemen dat het slachtoffer 50% arbeidsongeschikt. Dit is besloten in de hoofdzaak en het hof is daar in de schadestaatprocedure aan gebonden.
  • Het hof heeft over de periode vanaf 20 april 1999 terecht geoordeeld dat de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer 25% bedroeg, want het hof heeft in de hoofdzaak uitgelegd dat het percentage arbeidsongeschiktheid na deze datum niet vaststond.

Conclusie

  • De rechter hoeft zich in de schadestaatprocedure niet vast te houden aan het percentage arbeidsongeschiktheid na 20 april 1999.
  • De rechter kan vervolgens in de schadestaatprocedure terugkomen op het percentage arbeidsongeschiktheid als dit naar zijn oordeel op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag berust.
  • Alleen de oordelen en beslissingen van de einduitspraak zijn bindend.

Uitzondering

Een uitzondering hierop geldt wanneer die oordelen en beslissingen in de hoofdprocedure de grondslag van de aansprakelijkheid betreffen, want de grondslag van de aansprakelijkheid dient in de hoofdprocedure te worden vastgesteld.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.