LetselschadeSlachtoffer.nl

Eenieder van ons heeft cognitieve vaardigheden. Aandacht is daar een belangrijk voorbeeld van wat je bij bijna alles nodig hebt. Cognitieve vaardigheden zijn vaardigheden die te maken hebben met bijvoorbeeld:

 • leren
 • onthouden
 • uitwisselen van kennis
 • denken
 • waarnemen
 • taalkundigheid
 • geheugen
 • concentratie

Iedereen maakt op zijn eigen manier gebruik van zijn cognitieve vaardigheden en vermogen. Je gebruikt je cognitieve vermogen continu. Het wordt gebruikt terwijl je leest, schrijft en ook wanneer je dingen ziet en/of waarneemt.

Cognitieve problemen

Er kunnen echter problemen zijn met betrekking tot de cognitieve functies.[1] Bij iedereen gaan de cognitieve functies achteruit naarmate men ouder wordt, bij de een gaat dit sneller en heviger dan bij de ander. Wanneer dit snel en/of heftig gebeurt kun je spreken van een cognitieve stoornis.

 • Echter, er zijn ook andere oorzaken waardoor de cognitieve functies achteruit kunnen gaan.
 • De cognitieve functies kunnen achteruit gaan na bijvoorbeeld een beroerte, hart- en vaatziekten, drugsgebruik of na een ongeluk waarbij hersenletsel is opgelopen.
 • Hersenletsel kan ontstaan door traumatisch en niet-traumatisch letsel.

Traumatisch hersenletsel

 • Onder traumatisch letsel valt een ongeluk of een val of klap op het hoofd.[2] Dit zijn externe factoren.

Niet-traumatisch hersenletsel

Onder niet-traumatisch letsel valt bijvoorbeeld zuurstoftekort of een beroerte.

Klachten bij een cognitieve stoornis

De eventuele klachten die men kan ervaren zijn:

 • concentratieproblemen;
 • sneller uitgeput;
 • de intelligentie gaat achteruit;
 • begripsvermogen kan minder worden;
 • moeizamer en duurt langer om na te denken.

Klachten kunnen ook pas veel later optreden

Wanneer men hersenletsel heeft opgelopen hoeven deze klachten niet direct op te treden. Dit kan ook pas na een aantal jaren naar voren komen.

Cognitieve stoornis als gevolg van een ongeluk

Het is vreselijk voor het slachtoffer wanneer men hersenschade als letsel overhoudt. Het slachtoffer weet niet wanneer het intreedt en het is moeilijk om te achterhalen of de schade ook daadwerkelijk door bijvoorbeeld het ongeval komt. Het kan verstrekkende gevolgen hebben, zelfs zo ver dat men door de cognitieve problemen zijn werk niet meer kan uitoefenen en de sociale omgeving kleiner wordt.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, LJN: BZ2030

Wanneer er sprake is van letsel na een ongeluk moet er een causaal verband tussen het opgelopen letsel en het ongeluk zijn. Bij een cognitieve stoornis is dit soms moeilijk aan te tonen omdat niet altijd precies duidelijk is wanneer de cognitieve klachten zich openbaren.

Cognitieve stoornis als gevolg van een ongeluk

Een voorbeeld van een zaak waarin de cognitieve stoornis als gevolg van het ongeluk wordt aangenomen is van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. In deze zaak wordt gekeken naar het feit dat het slachtoffer voor het ongeval een fulltimebaan had en daarnaast ook nog werkzaam was als nagelstyliste. Het kan daarom worden aangenomen dat van de cognitieve problemen die het slachtoffer ondervindt vóór het ongeval nog geen sprake was.

Causaal verband staat vast

Hierbij is gebruik gemaakt van een rapport van neuroloog Bernsen. Na het ongeval heeft het slachtoffer last van verminderde concentratie, geheugenproblemen en traagheid. Er wordt ook nog gekeken of de klachten voort kunnen komen uit het medicijngebruik. Dit doet er echter niet aan af om de klachten toe te kunnen rekenen aan het ongeval. Het slachtoffer functioneert na het ongeval beneden haar opleidingsniveau. Het hof gaat er aldus uit van dat het verminderd cognitief functioneren een gevolg is van het ongeval. Het causaal verband komt hiermee vast te staan.[3]

Schadevergoeding cognitieve schade

Wanneer iemand door de cognitieve stoornis problemen ondervindt tijdens het dagelijks leven of inkomsten misloopt door deze cognitieve schade is het mogelijk om hiervoor schadevergoeding te krijgen.

 • Zoals hiervoor gezien is het niet altijd makkelijk om het causaal verband aan te tonen.
 • Vaak is het nodig om neuropsychologisch onderzoek te laten verrichten.[4]
 • Er kan dan op een scan worden gezien of er een kneuzing in het brein is, of er bepaalde verbindingen in de hersenen afgescheurd zijn waarover informatie reist en/of er bloedingen zijn.
 • Aan de hand daarvan kunnen bepaalde klachten worden verklaard of voorspeld.

Recht op vergoeding smartengeld bij cognitief letsel

Er is bijna altijd recht op vergoeding van smartengeld wanneer het slachtoffer cognitieve schade oploopt én wanneer dit letsel kan worden aangetoond als gevolg van het ongeval. Dit is aan de orde wanneer men verlies van levensvreugde ervaart. In geval van cognitieve schade is dit al snel het geval. Immers, het is erg frustrerend om bijvoorbeeld onder het niveau te werken van wat met gewend was vóór het ongeval.

Cognitieve problemen en letselschade

Cognitieve problemen kunnen dus zorgen voor problemen in een letselschadezaak. Dit is het gevolg van het feit dat de klachten vaak veel later optreden en daardoor lastig aan het ongeval te ‘linken’ zijn. Neurologisch onderzoek kan in dat geval soms een oplossing zijn. Wanneer eenmaal is vast komen te staan dat de cognitieve problemen het gevolg zijn van het ongeval heeft het slachtoffer de mogelijkheid om schadevergoeding te claimen.

Bronnen:

[1] https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/cognitief-wat-betekent-dat

[2] Van Bost et al, Aanvaarding na niet-aangeboren hersenletsel, Boom uitgevers Amsterdam: Gedragstherapie 2005, 38, p. 245.

[3] LJN:BZ2030, r.o. 26.6 en 26.7

[4] https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/cognitief-wat-betekent-dat

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.