LetselschadeSlachtoffer.nl

Definitie renteneurose

Renteneurose kan worden omschreven als een toestand waarbij iemand de dwangmatige neiging blijft houden om geld te vorderen. Deze toestand kan met name optreden wanneer iemand een ongeval heeft meegemaakt en daarbij een lange tijd nodig heeft om te genezen. Omdat klachten van het slachtoffer in dat geval blijven aanhouden, zal deze de schade die hieruit voortvloeit blijven vorderen bij de schadeveroorzaker. Omdat klachten op den duur steeds minder met de gevorderde letselschadevergoeding te maken hebben, zal dit logischerwijs steeds meer irritatie opwekken bij de schadeveroorzaker.

Het Renteneurose-arrest

In verband met renteneurose heeft de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege in Nederland – een belangrijke uitspraak gewezen. In deze zaak, die ook wel bekend staat als het Renteneurose-arrest, gaat het om een politieagent die opzettelijk met een wapenstok enkele slagen heeft uitgedeeld aan de benadeelde. Omdat er geen enkele reden was om opzettelijk deze slagen toe te dienen, is de politieagent aansprakelijk gehouden hiervoor. De benadeelde heeft naar aanleiding hiervan gesteld dat hij dagelijks zowel fysiek als mentaal nog de gevolgen ondervindt van de toegediende slagen. Hierbij gaat het dus om symptomen die nog steeds optreden terwijl de schade zich al enige tijd geleden heeft voorgedaan.

Het Hof

Het Gerechtshof – het eerste rechtscollege in hoger beroep- heeft op basis hiervan geoordeeld dat het uitblijven van genezing niet meer te maken heeft met het ongeval. Hierbij heeft het Hof als motivatie aangevoerd dat de benadeelde de vergoeding vordert omdat hij lijdt aan psychische klachten. Om deze reden zou het uitblijven van de genezing naar het oordeel van het hof niet meer in causaal verband staan tot het eerdere ongeval.

Hoge Raad:  Henderson/Gibbs (HR 08-02-1985, NJ 1986, 137)

De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat reacties die voortvloeien uit een ongeval over het algemeen aan de dader moeten worden toegerekend. Hierbij is verder niet van belang of het slachtoffer de schadevergoeding vordert wegens een psychische stoornis. Het voorgaande wil echter niet zeggen dat elk slachtoffer dat lijdt aan renteneurose schadevergoeding krijgt toegewezen. Het slachtoffer is volgens de Hoge Raad namelijk wel verplicht alles in het werk te stellen om zo goed mogelijk van zijn psychische klachten te herstellen. Het slachtoffer moet daardoor bijvoorbeeld verplicht behandelingen ondergaan om van zijn problemen af te komen.

De Hoge Raad oordeelde: Bij een onrechtmatige daad die bestaat in het toebrengen van letsel zullen de gevolgen van een door de persoonlijke predispositie van het slachtoffer bepaalde reactie op die daad in het algemeen als een gevolg van de onrechtmatige daad aan de dader moeten worden toegerekend, ook al houdt die reactie mede verband met de neurotische behoefte van het slachtoffer een vergoeding te verkrijgen en ook al zijn die gevolgen daardoor ernstiger en langer van duur dan in de normale lijn der verwachtingen ligt. (Bron)

Conclusie

Iemand die na een ongeval de drang blijft houden om geld op te eisen, kan dus een schadevergoeding vorderen voor klachten die daaruit voortvloeien. Het slachtoffer moet echter wel meewerken aan zijn herstel, om te voldoen aan zijn schadebeperkingsplicht.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.