LetselschadeSlachtoffer.nl

U bent betrokken geraakt bij een verkeersongeval of een ander ongeval. Als gevolg van het ongeval bent u gewond geraakt of heeft u klachten. Het is echter ook mogelijk dat de klachten zich niet direct na het ongeval voordoen, maar op een later moment ontstaan.  Indien u letselschade heeft opgelopen moet u vaak verschillende behandelingen ondergaan en krijgt u te maken met onkosten die kunnen oplopen. Uw medisch behandelaar weet vaak wat u nog te wachten staat en welke kosten hieraan verbonden zijn om te herstellen. Het kan lang duren voordat u weer helemaal de oude bent.

Wat is een medische eindsituatie?

We spreken van een medische eindsituatie wanneer u als letselschadeslachtoffer geheel bent hersteld van uw klachten of wanneer er wordt vastgesteld dat de kans op verder herstel vrijwel nihil is. De vraag of er sprake is van een medische eindsituatie en, indien dit het geval is, wat dan medisch gezien de blijvende gevolgen van dit letsel zijn, dient beantwoord te worden door een medisch adviseur of een arts.

  • Op het moment dat sprake is van een medische eindsituatie zal de medisch adviseur aangeven dat u uitbehandeld bent.
  • Alle medische gevolgen zijn dan duidelijk en de medisch adviseur kan op dat moment een redelijke inschatting geven van eventuele risico’s in verband met het letsel voor de toekomst.

Wanneer sprake van een medische eindsituatie?

Het is soms moeilijk vast te stellen hoe lang het duurt voordat er daadwerkelijk sprake is van een medische eindsituatie. Indien u bijvoorbeeld uw arm heeft gebroken, is het vaak duidelijk dat u binnen niet al te lange tijd herstelt. Wanneer u echter op meerdere plekken wat gebroken heeft en daarnaast nog andere kwalen, zal uw herstel waarschijnlijk een stuk langer duren. Het kan dus mogelijk zijn dat pas na een aantal jaar een medische eindsituatie wordt bereikt.

Afwikkelen van uw letselschadezaak

In een letselschadezaak is het verstandig uw zaak pas definitief af te wikkelen op het moment dat een medische eindsituatie is bereikt óf wanneer u geheel hersteld bent. Het is dan namelijk duidelijk welk letsel u heeft gehad en waar u mogelijk nog last van zult hebben. Daarnaast kan overgegaan worden tot de berekening van de toekomstige schade – indien u niet volledig bent hersteld – en kunnen er op deze manier financiële problemen voorkomen worden. Bij de berekening van de toekomstige schade moet namelijk worden uitgegaan van een hypothetische situatie.

Berekening toekomstige schade na een ongeval

Bij het berekenen van de toekomstige schade wordt er gekeken naar de huidige situatie waarin het letselschadeslachtoffer zich bevindt en dit wordt vergeleken met een hypothetische situatie waarin het ongeluk nooit zou hebben plaatsgevonden. Hierbij worden verschillende vragen in aanmerking genomen zoals:

  • Zou u zonder ongeval carrière hebben gemaakt?
  • Zou u tot aan uw pensioenleeftijd hebben gewerkt?
  • Zou u huishoudelijke hulp hebben ingeschakeld?

Bepaling van de toekomstige schade na een ongeluk

Het bepalen van uw toekomstige schade is dus wat moeilijker, omdat er verschillende vragen van belang zijn. Pas op het moment dat de toekomstschade in kaart is gebracht kan uw totale schade worden uitgerekend.

Definitieve smartengeldbedrag bepalen

Uw letselschadebehandelaar heeft gedurende de letselschadezaak uw materiële schade bijgehouden en in kaart gebracht. Daarnaast is ook het smartengeld in kaart gebracht. Het definitieve smartengeldbedrag kan echter pas worden bepaald bij het bereiken van een medische eindsituatie, omdat dan pas de eventuele toekomstschade in kaart kan worden gebracht. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt er gekeken naar wat er in vergelijkbare letselschadezaken door de rechter is toegewezen.

Letselschadezaak pas afwikkelen bij een medische eindsituatie

Indien u de zaak eerder afwikkelt, dus voor het bereiken van de medische eindsituatie en achteraf blijkt dat er toch meer schade is (en u heeft geen voorbehoud opgenomen), dan kunt u die schade niet meer verhalen op de wederpartij. Het is dus raadzaam uw zaak altijd pas af te wikkelen indien een medische eindsituatie is bereikt.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.