LetselschadeSlachtoffer.nl

U bent betrokken geraakt bij een verkeersongeval of een ander ongeval. Als gevolg van het ongeval bent u gewond geraakt of heeft u lichamelijke klachten. Het is ook mogelijk dat de klachten zich op een later moment openbaren. Indien u te maken heeft met lichamelijke  klachten, dan is het mogelijk dat de klachten vanzelf verdwijnen. Wanneer de klachten niet vanzelf verdwijnen dan kan het noodzakelijk zijn dat u voor uw klachten behandelingen bij een fysiotherapeut ondergaat.

Vergoeding kosten fysiotherapie na letselschade

U kunt de persoon die aansprakelijk is voor uw schade aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen. Hierbij komen de kosten voor de fysiotherapie en de gemaakte reiskosten voor vergoeding in aanmerking. 

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een benaming voor verschillende behandelmethodes. Een fysiotherapeut:

 • behandelt u met als doel om bepaalde lichamelijke klachten te verhelpen of te verminderen;
 • voert medische behandelingen uit maar is geen arts of tandarts;
 • is de specialist van ons dagelijks bewegen.

Fysiotherapie is dus een behandelmethode voor klachten aan het bewegingsapparaat. Hieronder vallen uw spieren, banden, gewrichten en zenuwen.

Hoe ziet een fysio behandeling eruit?

Bij uw eerste afspraak zal de fysiotherapeut naar uw klachten kijken om een zo volledig mogelijk beeld van uw specifieke situatie te vormen. Op basis hiervan zal de fysiotherapeut een behandelplan opstellen. Ieder mens is uniek en een behandelplan is dan ook maatwerk. Afhankelijk van uw klachten en de ernst daarvan wordt het aantal behandelingen dat u moet ondergaan vastgesteld.

Actieve inbreng noodzakelijk

Fysiotherapie vergt een actieve inbreng van u zelf als patiënt en de meeste oefeningen kunnen als ondersteuning ook goed thuis worden uitgevoerd. De methodes die gebruikt kunnen worden, kunnen variëren van lichaamsoefeningen die u zelf uitvoert tot behandelingen zoals verschillende ‘therapieën’ als intensieve massages die worden uitgevoerd door de fysiotherapeut. Deze behandelingen duren ongeveer twintig tot dertig minuten per keer.

U bent als patiënt dus verantwoordelijk voor uw eigen genezing. De fysiotherapeut vervult een ondersteunende rol in uw herstelproces.

Verschillende behandelingen

Bij fysiotherapie is een belangrijk deel van de behandeling vaak bewegingstherapie. Bij deze vorm van therapie is het de bedoeling om de bewegingsmogelijkheden van uw gewrichten te beïnvloeden en de spierkracht te vergroten. Daarnaast is bewegingstherapie ook goed om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te krijgen en soms om een betere ademhalingstechniek te leren. Deze verschillende oefeningen dragen eraan bij om u bewust te maken van de beste manier om te bewegen en om weer vertrouwen te krijgen in uw eigen lichaam. De fysiotherapeut kan ter ondersteuning van de bewegingstherapie ook gebruik maken van diverse massagetechnieken.

De drie meest voorkomende behandelmethodes in de fysiotherapie zijn:

 • Bewegingstherapie
 • Massage
 • Fysiotechniek

Vaak bestaat fysiotherapie uit een combinatie van deze behandelmethodes. Maar er kan ook slechts één methode worden toegepast. Zoals u al heeft kunnen lezen, is fysiotherapie maatwerk. Welke methodes worden toegepast, is dus per persoon verschillend.

Bewegingstherapie

Bewegingstherapie ligt aan de kern van het behandelproces. Deze therapie kan verschillende doeleinden dienen, zoals:

 • De bewegingsmogelijkheden van uw gewrichten bevorderen
 • Uw spierkracht vergroten
 • Een betere houding, evenwicht of ademhalingstechniek aanleren
 • Leren om te ontspannen

Deze therapie wordt ook wel oefentherapie genoemd.

Massage

De fysiotherapeut kan gebruik maken van massages om uw pijn te verlichten. Een massage kan tevens voor een bevordering van de bloedcirculatie in uw weefsels zorgen en de aanwezige spierspanning verminderen.

Fysiotechniek

Bij fysiotechniek wordt van verschillende fysiotechnische apparaten gebruik gemaakt die voor lichamelijke prikkels zorgen. U kunt hierbij denken aan:

 • Elektrotherapie
 • Geluidsgolftherapie
 • Lasertherapie
 • Lichttherapie
 • IJspakking
 • Warmtebehandeling

De fysiotherapeut kan u één of een combinatie van deze behandelingen aanbevelen, omdat het uw pijn kan verlichten en het weefselherstel bevordert.

Verkeersongeval of bedrijfsongeval met letselschade

Na een verkeersongeval of bedrijfsongeval met letselschade is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts. Deze kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut. De kosten hiervoor dienen in rekening te worden gebracht bij de tegenpartij.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.