LetselschadeSlachtoffer.nl

Definitie zelfwerkzaamheid volgens de Letselschade Raad:

“[…] de Richtlijn Zelfwerkzaamheid gaat om werkzaamheden in, aan of rond de woning die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht.”[1]

Verlies van zelfwerkzaamheid

Het kan voorkomen dat u als gevolg van een ongeval te maken krijgt met verlies van zelfwerkzaamheid. Stel u voor dat u ieder jaar zelf schilderwerkzaamheden in en buiten uw woning uitvoerde en dat u dit door uw letsel en beperkingen niet meer kunt doen. Om toch de werkzaamheden gedaan te krijgen zult u een beroep moeten doen op derden die daarvoor hun kosten in rekening brengen. Indien er sprake is van verlies van zelfwerkzaamheid en u kunt dit aantonen, dan is het mogelijk om aanspraak te maken op een schadevergoeding.

Om welke klussen gaat het?

Zelfwerkzaamheid is een ruime definitie. Het gaat erom dat u als benadeelde (slachtoffer van een ongeval) normaal gesproken allerlei werkzaamheden en klussen in en rond het huis verrichte, maar daar ten gevolge van een ongeval niet meer toe in staat bent. U kunt hierbij denken aan:

 • Alle reparaties die er in en aan uw woning moeten gebeuren
 • Schilderen, behangen of het aanbrengen van wandtegels
 • Alle onderhoudswerkzaamheden in de tuin waaronder het omploegen van de tuin en het onderhouden van het terras, de tuinomheining en de schuur

Extra kosten moeten door de tegenpartij worden vergoed

Zoals uit het bovenstaande blijkt kan het zijn dat u als benadeelde de werkzaamheden door derden moet laten verrichten (bijvoorbeeld vakmensen). De extra kosten die u moet maken voor het uitbesteden van deze werkzaamheden komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Het is vaak moeilijk om deze kosten precies te bepalen, daarom wordt vaak een eventuele vergoeding voor gemis aan zelfwerkzaamheid op grond van redelijkheid en billijkheid vastgesteld. Indien u grote projecten in of aan de woning wilde uitvoeren, dan kan het verstandig zijn om een offerte aan te vragen, zodat duidelijk is wat de schade zou zijn.

Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid

De Letselschade Raad heeft een aanbeveling gedaan en hierbij een richtlijn opgesteld: De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid. In deze richtlijn staan de voor verlies van zelfwerkzaamheid te vergoeden bedragen. De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid gaat van normbedragen per jaar uit. De hoogte van deze bedragen hangt van een aantal vragen af:

 • Woont de benadeelde in een huur- of koopwoning?
 • Hoeveel onderhoud heeft de woning nodig?
 • Heeft de woning een tuin? En zo ja, hoeveel onderhoud heeft de tuin dan nodig?

Berekening van het schadebedrag

 1. De normbedragen zoals die gelden vanaf januari 2017 lopen per 1 januari 2014 uiteen van €143 voor een huurwoning zonder tuin die weinig onderhoud nodig heeft tot €1140 voor een koopwoning met tuin die beide veel onderhoud nodig hebben. Het normbedrag dient afhankelijk van het type woning met een correctiefactor te worden vermenigvuldigd:
  • Vrijstaande woning: factor 1,3
  • Twee-onder-een-kap- of hoekwoning: factor 1,0
  • Rijtjeshuis: factor 0,8
  • Flat of appartement: factor 0,7
 1. De mate van verminderde zelfwerkzaamheid bepaalt het percentage dat het slachtoffer van het normbedrag ontvangt: 25%, 50% of 100%.
 2. De toekomstige schade wordt berekend tot het 70ste levensjaar van het slachtoffer.
 3. In sommige situaties gaan de normbedragen niet op omdat er afwijkende factoren meespelen. Als dat het geval is, moet de werkelijke schade worden berekend. Dit houdt in dat indien u kunt bewijzen dat de schade in uw concrete situatie hoger is dan de normbedragen uit de richtlijn de aansprakelijke partij deze hogere schade dient te vergoeden. Als u bijvoorbeeld bouwvakker was en thuis alle kluswerkzaamheden zelf uitvoerde dan zijn de normbedragen uit de richtlijn te laag.

De normbedragen kunnen per jaar gewijzigd worden. De Letselschade Raad evalueert jaarlijks of dit noodzakelijk is aan de hand van het loonindexcijfer dat het CBS ieder jaar op 1 januari vrijgeeft. De laatste aanpassing werd op 1 januari 2014 gedaan.[2]

Conclusie

De hoogte van het bedrag dat u als schadevergoeding voor het verlies van zelfwerkzaamheid kunt krijgen, is dus zoals uit het voorgaande blijkt afhankelijk van verschillende factoren. Zo is de hoogte van het bedrag afhankelijk van de woning (huur-of koophuis) en of de woning en eventuele tuin veel of weinig onderhoud nodig hebben. Daarnaast is het type woning van belang. Of u in een vrijstaand huis, rijtjeshuis, twee-onder-een-kapwoning of hoekhuis, of een flat of appartement woont. En als laatste speelt ook de mate van beperking een rol.

Bronnen:

[1] https://deletselschaderaad.nl/richtlijnen/zelfwerkzaamheid/

[2] Idem.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.