LetselschadeSlachtoffer.nl

Het is mogelijk dat u naar aanleiding van een ongeval naar het ziekenhuis gaat voor behandeling en/of nader onderzoek van het letsel. Indien u naar het ziekenhuis gaat voor een echo, is dit niet per definitie voor een zwangerschapscontrole waar echografie vooral om bekend staat. Echografieën worden namelijk voor verschillende afdelingen gemaakt:

  • Radiologie
  • Cardiologie, voor hartafwijkingen
  • Urologie
  • Oncologie, voor het doen van onderzoek naar tumoren

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat ook binnen de fysiotherapie echo’s worden gemaakt om inzicht te verkrijgen in problematiek van pezen en spieren.

Hoe werkt een echografie?

Echografie wordt ook wel echoscopie genoemd, met behulp van deze medische techniek is het mogelijk om een beeld te krijgen van de weefsels, bloedvaten, spieren, pezen of organen in het lichaam. Echografie maakt gebruik van geluidsgolven die een dusdanig hoge frequentie hebben, dat zij voor het menselijk gehoor niet waarneembaar zijn. Dit wordt ook wel ultrasoon geluid, of kortgezegd: ultrageluid, genoemd.

Het ultrageluid wordt overgebracht van en naar het lichaam met een transducer, een apparaat wat tegen de huid wordt aangehouden. Doorgaans wordt een speciale gel aangebracht op de huid, waardoor het overbrengen van het ultrageluid geoptimaliseerd wordt. De gel zorgt er namelijk voor dat zich zo min mogelijk lucht bevindt tussen de transducer en de huid, aangezien lucht problemen kan veroorzaken voor de registratie. Wanneer het ultrageluid door de huid gaat, wordt het door de organen en weefsels in het lichaam teruggekaatst naar de transducer. Vandaar de naam ‘echo’. De transducer zet de opgevangen ultrageluidsgolven om in videobeelden, die vervolgens zichtbaar zijn op een monitor.

Wat voor informatie geeft een echografie?

De videobeelden (de echo) die te zien zijn op de monitor kunnen verschillende informatie geven over het lichaam, zoals de vorm, de ligging en de structuur van weefsels. Tevens is het mogelijk om informatie te verkrijgen over eventuele aandoeningen of afwijkingen, zoals tumoren. Wanneer het gaat om een zwangerschap kan de baby in beeld gebracht worden met behulp van een echo.

Het beeld om de monitor is zwart-wit, waarbij de mate van weerkaatsing weergegeven wordt door de mate van zwarting. Hoe beter het geluid weerkaatst wordt, hoe witter het beeld. Andersom geldt hetzelfde, hoe minder het geluid weerkaatst wordt, hoe zwart het beeld is. In principe weerkaatst ieder weefsel in een andere mate. Zo reflecteert vocht helemaal geen geluidgolven, waardoor het beeld zwart zal zijn. Er bestaan ook echorijke weefsels, zoals botten, die zullen dan een wit beeld geven.

Voor- en nadelen van echografie

Wat nadelig is bij echografie, is dat het niet altijd hetgeen weergeeft wat het zou moeten weergeven. Bijvoorbeeld, op een echografie zou in beginsel een donkere plek zichtbaar moeten zijn bij een tumor in een bepaald lichaamsdeel. Echter, het lijkt erop dat een tumor niet altijd onderscheiden kan worden van gezond weefsel door de echografie. Daarnaast is het beeld wat de echografie geeft niet altijd kwalitatief even hoog, wat de betrouwbaarheid van diagnoses kan verminderen.

Voordelen van een echo zijn dat het geen bijwerkingen op de lange termijn heeft, zoals ander radiologisch onderzoek dit wel heeft. Bovendien is het apparatuur bijbehorend bij echografie vanuit praktisch perspectief erg voordelig, omdat het gemakkelijk te verplaatsen is.

Echografie in de letselschadepraktijk

Indien u een echo heeft laten maken naar aanleiding van uw ongeval, kan hieruit blijken dat u een letsel hebt opgelopen. Wanneer een andere partij aansprakelijk is voor dit letsel kunt u de kosten voor zowel de opgelopen schade als de behandeling van de schade claimen bij deze partij.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.