LetselschadeSlachtoffer.nl

De Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (zal hierna worden afgekort met WAM) is de wet waarin de verplichting voor bezitters van een motorrijtuig staat om hiervoor een verzekering af te sluiten. De wet is ingevoerd op 1 januari 1965 en speelt daarmee al ruim een halve eeuw een belangrijke rol bij verkeersongevallen waar een motorrijtuig bij is betrokken. Het doel van deze wet is om de belangen te beschermen van slachtoffers die betrokken zijn bij een verkeersongeval met een motorrijtuig. Wanneer iemand een verkeersongeluk heeft gehad, kan deze zijn schade namelijk rechtstreeks vorderen bij de WAM-verzekeraar van de bezitter van het motorrijtuig.

WAM vs. Burgerlijk Wetboek

In de WAM komen puur aspecten aan de orde die te maken hebben met de verzekering van het motorrijtuig. Regels over de aansprakelijkheid zelf en de omvang van de schade staan namelijk al opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Een belangrijke verplichting die in de WAM staat opgenomen, is die om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor een motorrijtuig dat aan het verkeer deelneemt. Als motorrijtuigen kunnen bijvoorbeeld auto’s, motoren en bromfietsen worden aangemerkt.

Verder heeft het slachtoffer van een verkeersongeval met een motorrijtuig een directe actie ten opzichte van de WAM-verzekeraar. Dit houdt in dat het slachtoffer zich niet eerst tot de persoon hoeft te wenden die het ongeluk heeft veroorzaakt. Het voordeel hiervan is dat de verzekeraar niet kan tegenwerpen aan de verzekerde dat bijvoorbeeld sprake is van opzet. Omdat de veroorzaker meestal niet in staat is om de gehele schade te vergoeden, zou het slachtoffer in een dergelijk geval naar een groot deel van zijn schadevergoeding kunnen fluiten.

Het kan voorkomen dat de aansprakelijke persoon niet bekend is of het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt niet is verzekerd. Verder kan de situatie zich voordoen dat een dief een motorrijtuig steelt en daarmee vervolgens schade veroorzaakt hiermee. In dergelijke gevallen voorziet de WAM door de instelling van een Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds zorgt ervoor dat slachtoffers die met één van deze situaties te maken hebben, alsnog een schadevergoeding krijgen uitgekeerd.

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een ongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken, kan het lastig zijn om te bepalen welke stappen u als eerste moet ondernemen. Daarom is het altijd raadzaam om in een dergelijk geval een belangenbehartiger in te schakelen.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.