LetselschadeSlachtoffer.nl

Arbeidsdeskundige en letselschade

Letselschadeslachtoffers kunnen na een ongeval niet altijd gelijk weer aan het werk. Dit brengt vaak financiële problemen met zich mee, omdat er dan minder of helemaal geen inkomsten binnenkomen. Letselschadeslachtoffers kunnen deze materiële schade echter vaak verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de wederpartij.  Wanneer dit voor een niet al te lange tijd is, levert dit vaak geen problemen op. Maar soms kunnen letselschadeslachtoffers voor een langere periode niet meer aan het werk, of kunnen ze nooit meer het werk doen dat ze voor het ongeval deden. Een arbeidskundige kan in deze gevallen hulp bieden.[1]

Wat is een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is een (onafhankelijke) specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Als iemand te maken heeft met letselschade, bijvoorbeeld als gevolg van een bedrijfs- of verkeersongeval, dan kan het evenwicht tussen mens, werk en inkomen verstoord raken.[2] Deze specialist kan in dit geval uitkomst bieden en weer zorgen voor evenwicht.[3]

Wat doet een arbeidsdeskundige?

In letselschadezaken is er een belangrijke rol voor de arbeidsdeskundige weggelegd. Deze specialist bekijkt welke consequenties het opgelopen letsel voor (de werksituatie van) de werknemer heeft. Naar aanleiding hiervan geeft een hij een arbeidsdeskundig advies en onderzoekt welke re-integratiemogelijkheden er voor de werknemer aanwezig zijn.[4]

Vaststellen mate van arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsdeskundige is een deskundige op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hij speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid en het re-integratieproces van de werknemer/slachtoffer. De deskundige kan namelijk aan de hand van verschillende factoren beoordelen of en in hoeverre de werknemer arbeidsgeschikt is en welke mogelijkheden aanwezig zijn om weer terug te keren op zijn of haar werk.[5]

Re-integratie van het slachtoffer

Een arbeidsdeskundige wil langdurige uitval van de werknemer voorkomen en meewerken aan een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk. Het doel is dan ook om de werknemer weer verantwoord te laten terugkeren naar het werkleven.[6] Mocht het niet mogelijk zijn om in de oude functie aan de slag te gaan, dan kijkt hij welke andere functies de werknemer kan verrichten. [7]

De arbeidsdeskundige kijkt bij onderzoek naar re-integratiemogelijkheden onder andere naar hoe de werkgever en werknemer kunnen bijdragen om terugkeer naar het werk te realiseren. Hij kijkt of de werknemer in zijn of haar eigen werk, bij de eigen werkgever, kan re-integreren. Hierbij kijkt de specialist of de werkgever het werk of de werkomgeving voor de werknemer moet aanpassen.[8]Indien re-integratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is, dan kan soms re-integratie bij een andere werkgever een oplossing zijn.[9] Verder kijkt de deskundige of er mogelijkheden zijn voor het treffen van maatregelen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid zoals bij- of omscholing.  [10]

Wanneer arbeidsdeskundige inschakelen?

Letselschadejuristen schakelen een arbeidsdeskundige in om de mogelijkheden tot werk te onderzoeken. Maar soms is zijn advies ook nodig als bewijs in de discussie met de tegenpartij. Het kan namelijk voorkomen dat een verzekeraar, die de schade van het slachtoffer vergoed, van mening is dat een slachtoffer weer prima aan het werk kan. Terwijl het slachtoffer van mening is dat dit nog een brug te ver is. In het kader van de schadebeperkingsplicht wordt van een slachtoffer namelijk verwacht dat deze de schade zo beperkt mogelijkheid houdt, voor zover dit redelijk is. Een specialist kan dan in deze discussie uitkomst bieden omdat hij onafhankelijk beoordeelt wat er wel en niet nodig is.[11]

Bronnen:

[1] http://www.juridischbureauletselschade.nl/arbeidskundige/

[2] http://www.varea-reintegratie.nl/assets//opdrachtgevers/werkgever/De_arbeidsdeskundige.pdf

[3] https://www.arbeidsdeskundigen.nl/de-arbeidsdeskundige

[4] https://www.arboned.nl/arbeidsdeskundige

[5] https://www.letselschadeslachtoffer.nl/letselschade-wikipedia/

[6] https://www.arboned.nl/arbeidsdeskundige

[7] Idem.

[8] Idem.

[9] http://www.wibbensarbeidskundigadvies.nl/index.php/letselschade.html

[10] https://www.arboned.nl/arbeidsdeskundige

[11] http://www.juridischbureauletselschade.nl/arbeidskundige/

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.