LetselschadeSlachtoffer.nl

Definitie van arbeidsongeschikt

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft beslist dat iemand arbeidsongeschikt is als hij ongeschikt is tot het verrichten van arbeid. Dit is het geval wanneer iemand op basis van medische gronden en naar objectieve maatstaven gemeten, het werk niet kan (of niet mag) verrichten.

Als u een baan heeft en u door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of bijvoorbeeld een hondenbeet (tijdelijk) geen arbeid meer kan verrichten, dan heeft u te maken met arbeidsongeschiktheid. Het is niet langer mogelijk om uw beroep voort te zetten. Daarnaast is het van belang om te beseffen dat arbeidsongeschiktheid zowel lichamelijk als psychisch kan zijn.

Verzekeringsgeneeskundige

Indien u door een ongeval niet kunt werken, dan bent u (tijdelijk) arbeidsongeschikt. De verzekeringsgeneeskundige van het UWV zal beoordelen aan de hand van medische gronden naar objectieve maatstaven of u arbeidsongeschikt bent.

Daarnaast beoordeelt de verzekeraar of u in aanmerking komt voor een uitkering wanneer u een arbeidsongeschiktenverzekering heeft afgesloten. Wanneer er besloten is dat u in aanmerking komt voor een uitkering, dan betekent dit dat u aan bepaalde plichten moet voldoen om de uitkering te kunnen behouden.

Volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschikt

Er is onderscheid tussen volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid en anderzijds gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Doorslaggevend daarbij is wat de betrokken persoon ondanks zijn ziekte nog kan verdienen. Het gaat dus om loonvergelijking.

Als eenmaal is vastgesteld wat de mate van arbeidsongeschiktheid is, dient vervolgens te worden bepaald in welke arbeidsongeschiktheidsklasse de betreffende zieke werknemer valt. (bron: Arbeidsrecht, Hoofdstukken sociaal recht, Prof. mr. C.J. Loonstra)

Zie ook:

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.