LetselschadeSlachtoffer.nl

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een (verkeers)ongeval, kan dit gepaard gaan met letselschade. Het kan zijn dat u een harde smak heeft gemaakt tegen de grond of bent aangereden door een voertuig.  Een fractuur is medisch jargon voor een botbreuk. Bij een gedeeltelijke botbreuk gaat het over een scheur in het bot, bij een gehele botbreuk is het bot volledig in stukken gebroken. De meest voorkomende fracturen zijn enkelbreuk, polsbreuk, armbreuk en beenbreuk.[1] Kosten die gemoeid zijn bij een fractuur die u hebt opgelopen als gevolg van een ongeval kunt u vorderen bij de partij die voor het ongeval aansprakelijk is geweest.

Wat is een fractuur?

Een fractuur kan open of gesloten zijn:

  • Bij een gesloten botbreuk blijft de huid intact.
  • Bij een open botbreuk gaat de scherpe punt van het gebroken bot door de huid, waardoor de huid bloot komt te liggen.

Open fracturen worden doorgaans als ernstiger beschouwd, aangezien de kans op infectie groter is doordat de wond wordt blootgesteld aan ziektekiemen van buitenaf. Bovendien kunnen bij een open botbreuk bloedvaten en zenuwen geraakt zijn toen het bot door de huid kwam.[2]

Naast een open of een gesloten fractuur, kan een botbreuk complex of enkelvoudig zijn. Het is namelijk mogelijk dat het bot op meerdere plaatsen gebroken is, dan spreekt men van een complex fractuur. Bij een enkelvoudig botbreuk is het bot slechts op één plek gebroken.

Symptomen van een fractuur

De volgende symptomen kunnen optreden op het moment dat er sprake is van een fractuur:

  • Pijn
  • Abnormale stand of beweeglijkheid van het aangedane lichaamsdeel
  • Rode huid
  • Zwellingen rondom het aangedane lichaamsdeel (soms gepaard met bloeduitstortingen)
  • Crepiteren, dit is een krakend geluid bij het bewegen van het bot
  • Schade aan de huid (bij een open botbreuk)
  • Bloedverlies (bij een open botbreuk)[3]

Diagnose van een fractuur

Wanneer u vermoedt dat er sprake is van een botbreuk, dient u direct contact op te nemen met uw huisarts of het ziekenhuis. Bij de afdeling Radiologie wordt een röntgenfoto gemaakt van het aangedane lichaamsdeel om vast te stellen of er sprake is van een fractuur is, en hoe ernstig de botbreuk is. Aan de hand hiervan wordt de behandeling van het fractuur bepaald.

Behandeling van een fractuur

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen wanneer de behandeling van een botbreuk wordt bepaald. Eerst moet gekeken worden naar het soort bot wat gebroken is, aangezien sommige fracturen niet direct behandeld hoeven te worden. Een gebroken rib of vinger zal bijvoorbeeld bij voldoende rust spontaan genezen. Andere fracturen, zoals in het been of de arm, gaan veelal gepaard met een zwelling die eerst moet worden gestabiliseerd met een spalk voordat de botbreuk kan genezen. Als de zwelling is afgenomen wordt gipsverband aangebracht rondom het aangedane lichaamsdeel.

Tevens is het mogelijk een operatie wordt uitgevoerd om het fractuur te behandelen. Tijdens deze operatie zal de arts de stukken van het bot aan elkaar zetten. Dit kan op verschillende manier, zoals bijvoorbeeld met een prothese of schroeven/pennen in het bot. Na de operatie kunt u het bot direct weer gebruiken, wat een voordeel kan zijn ten opzichte van het gipsverband. In het geval van gipsverband is namelijk vaak sprake van krachtverlies en spierverlies, omdat het vaak een aantal weken moet blijven zitten.[4]

Schadevergoeding bij een fractuur

Indien het gaat om een situatie waarbij een andere partij aansprakelijk is geweest voor de door u opgelopen botbreuk, kunt u een schadeclaim indienen.

Bronnen:

[1] https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/botbreuk/item33369

[2] Idem

[3] Idem en https://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/Botbreuken

[4] https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/botbreuk/behandeling/item33370

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.