LetselschadeSlachtoffer.nl

Stelt u zich eens voor dat u een vriendendienst verricht. U helpt bijvoorbeeld een vriend met verhuizen of klussen. Helaas gaat het mis, door een onverwachte actie van uw vriend loopt u letselschade op. De vraag die dan rijst is of u uw vriend aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade op grond van de onrechtmatige daad van artikel 6:162 BW.  

Dit is niet altijd het geval, er kan namelijk ook sprake zijn van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. 

Jansen/Jansen-arrest (Verhuizende zussen)

Dit arrest is een voorbeeld van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ (hierna: OSVO). Op 10 mei 1994 helpt Wendy Jansen haar zus Monique Jansen bij het verhuizen en inrichten van haar nieuwe flat. Wanneer zij samen een zware en grote linnenkast – de tweede inmiddels – vanuit de berging naar de woning verplaatsen gaat het mis. Wendy heeft de kast aan de bovenkant vast en staat bovenaan. Monique staat nog beneden aan de trap. Terwijl ze de kast proberen te draaien, verliest Monique haar evenwicht, waardoor de kast uit haar handen glipt. Om vallen te voorkomen, geeft ze een duw omhoog. Hierdoor raakt Wendy’s arm bekneld tussen de kast en de muur. Uiteindelijk moet de rechteronderarm van Wendy worden geamputeerd. Wendy stelt Monique vervolgens aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW en vordert

Onrechtmatig gedrag of een OSVO?

De vraag die in dit arrest van belang was, is de vraag wanneer is er sprake van onrechtmatig gedrag en wanneer is er sprake van een OSVO?  

De Hoge Raad overwoog dat er alleen sprake is van onrechtmatig gedrag, als het zeer waarschijnlijk is dat dat gedrag een ongeval zal veroorzaken en het dus eigenlijk van de dader te verlangen valt het gevaarscheppende gedrag niet te vertonen. Vervolgens overwoog De Hoge Raad dat de draaibeweging die Monique maakte, een ongeval als deze niet onder alle omstandig zo waarschijnlijk maakte dat Monique deze niet had moeten maken.

In dit arrest zorgde het verplaatsen van de kast voor een gevaarlijke situatie, maar de Hoge Raad oordeelde toch dat er sprake was van een OSVO en niet van een onrechtmatige daad. Bij dit oordeel werd betrokken dat de zussen tweemaal een kast hadden verplaatst. Bij de eerste kast ging het wel goed, bij de tweede kast ging het helaas mis. De ernst van het letsel wordt overigens ook niet meegenomen in de beslissing. Met andere woorden iemand dient zich te onthouden van bepaald gedrag indien de kans erg groot is dat een ongeval plaatsvindt en een ander dus letsel oploopt.  

Criteria?  

Bij de OSVO is er geen criteria waaraan kan worden getoetst. Er zijn dus geen specifieke voorwaarden gegeven waarna van een OSVO kan worden gesproken. Bij de OSVO gaat het veelal om alledaagse situaties waarbij de dader persoonlijk niet al te veel valt te verwijten er is dus geen sprake van onrechtmatig gedrag.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.