LetselschadeSlachtoffer.nl

U bent betrokken geraakt bij een ongeval door andermans fout, bijvoorbeeld een verkeersongeval. Als gevolg van dit ongeval heeft u letsel opgelopen. Over het algemeen kunt u de veroorzaker van het ongeval (de tegenpartij of wederpartij) aansprakelijk stellen voor uw schade. Praktisch gezien is meestal de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker uw werkelijke wederpartij.  

U kunt uw schadevergoeding claimen bij de verzekeraar wanneer de aansprakelijkheid van het ongeval erkend is. Soms kan het echter voorkomen dat de verzekeraar de aansprakelijkheid niet erkent, maar wel tot betaling wilt overgaan. De verzekeraar kan dan voorstellen om uw zaak sans préjudice af te handelen.   

Wat betekent de term sans préjudice?

De term sans préjudice betekent onder alle voorbehoud rechtens later anders te beslissen. Oftewel: er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Als er een schikkingsvoorstel wordt gedaan en geen schadeclaim wordt afgehandeld, wordt deze term gebruikt. De verzekeraar die tot betaling overgaat geeft door middel van deze term aan dat een geldbedrag uitbetaald zal worden, maar dat hier geen rechten aan kunnen worden ontleend. De verzekeraar is alleen aan de inhoud van het voorstel gebonden wanneer u als slachtoffer het voorstel accepteert.1 

Wanneer wordt de term sans préjudice gebruikt?

De term sans préjudice kan op verschillende momenten en door beide partijen – zowel de verzekeraar als de letselschadebehandelaar – worden gebruikt. Zo kan zoals uit het voorgaande al bleek de verzekeraar een uitkering doen. Wanneer deze uitkering niet verplicht was dan wordt de term sans préjudice toegevoegd, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de aansprakelijkheid niet is erkend. Het doen van deze uitkering betekent dan niet automatisch dat in de toekomst, bij een soortgelijke zaak, weer een uitkering wordt gedaan.  

Daarnaast wordt de term sans préjudice ook veelvuldig bij de afwikkeling van schadeclaim (ofwel het schikkingsvoorstel) gebruikt. Wanneer deze term is opgenomen in het voorstel, dan wordt het gebruikt ter onderhandeling voor het treffen van een regeling tussen partijen.2 Bij de onderhandeling over de schadeclaim kan het namelijk voorkomen dat de verzekeraar een betalingsvoorstel wil doen om de letselschadezaak af te ronden, zonder dat aan het voorstel op een later moment rechten kunnen worden ontleend. Bijvoorbeeld indien u niet akkoord bent gegaan met het voorstel en op een later moment op het voorstel terug wilt komen. Met een sans préjudice wordt er door de aanbieder een voorbehoud gemaakt om terug te komen op het voorstel. De aanbieder is pas gebonden aan het voorstel als het wordt geaccepteerd.  

Opmerking verdient dat een voorstel met de term sans préjudice geen erkenning van de aansprakelijkheid inhoudt. Daarnaast wordt met sans préjudice ook geen standpunt ten aanzien van de aansprakelijkheid gegeven ex artikel 642a lid 3 Wetboek van Rechtsvordering.3 De term sans préjudice kan dus worden gezien als een voorbehoud.  

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.