LetselschadeSlachtoffer.nl

U bent betrokken geraakt bij een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. U heeft hierbij letselschade opgelopen. Wanneer u letselschade heeft opgelopen zijn de financiële gevolgen vaak groot. Letselschade is een verzamelnaam van verschillende schadeposten.  

U kunt de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend kunt u uw letselschade oftewel schadevergoeding claimen bij de verzekeraar. Het is namelijk de bedoeling dat u als letselschadeslachtoffer zoveel mogelijk wordt teruggebracht naar de toestand waarin u verkeerde. Voordat uw letselschade geclaimd kan worden dient uw belangenbehartiger een schadeberekening op maken. De schadeberekening dient om het toe te wijzen bedrag aan schadevergoeding vast te stellen. Uw schade wordt hierbij dus in kaart gebracht en wordt bekeken welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen.  

De schadeberekening

Bij het opstellen van de schadeberekening worden verschillende schadeposten bekeken. Het kan voorkomen dat in een schadeberekening de afkorting ‘P.M.’ staat. P.M. staat voor Pro Memorie. Dit woord is afkomstig uit het Latijn en betekent ‘ter herinnering’. Deze afkorting wordt vaak in een schadeopstelling gebruikt als tijdens de schadeopstelling nog onduidelijkheid over een schadepost bestaat. Wanneer er uiteindelijk duidelijkheid over de schadepost ontstaat dan wordt deze nader gespecificeerd.  

De schadeberekening die is opgesteld door uw belangenbehartiger en wordt onderbouwd met bewijsstukken wordt uiteindelijk naar de tegenpartij (de verzekeraar) gestuurd. De tegenpartij kan op deze manier inzicht krijgen in welke kosten al zijn gemaakt en welke nog gemaakt zullen worden in de toekomst. Op basis hiervan kan de verzekering overgaan tot het uitkeren van voorschotten en de slotbetaling bij het afwikkelen van uw letselschadezaak.  

Verschillende schadeposten

In de schadeberekening staan verschillende schadeposten u kunt hierbij denken aan:  

 • Medische kosten na ongeval 
 • Daggeldvergoeding (na ziekenhuisopname) 
 • Reiskostenvergoeding 
 • Kosten auto   
 • Kosten vervangend vervoer 
 • Kosten huishoudelijke hulp 
 • Zelfwerkzaamheid  
 • Zelfredzaamheid  
 • Kinderopvang  
 • Verlies aan loon na ongeval 
 • Economische kwetsbaarheid  
 • Studievertraging  
 • Materiële schade 
 • Kosten zonder nut 
 • Immateriële schade (smartengeld) 
 • Aanpassingen aan de woning 

De schadeposten waar vaak de afkorting P.M. bij staat zijn: economische kwetsbaarheid, studievertraging en immateriële schade. 

Economische kwetsbaarheid

Indien u door uw letsel beperkt bent en te maken heeft met economische kwetsbaarheid dan zijn uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en bij het vinden van een (nieuwe) werkkring lastiger dan ‘normaal’. U wordt dan extra getroffen in vergelijking met iemand die geen klachten en beperkingen (letsel) heeft. Het zal voor u over het algemeen meestal langer duren voordat u een nieuwe baan vindt, echter is het vaak moeilijk om ten tijde van het opmaken van de schadeberekening gelijk te voorzien of u te maken zal krijgen met economische kwetsbaarheid. Om die reden wordt deze schadepost als P.M. opgevoerd.  

Studievertraging

Indien u door uw letsel te maken krijgt met studievertraging dan maakt u meer kosten. Denk bijvoorbeeld aan: nieuwe studieboeken, collegegeld en wellicht bijles om de opgelopen studievertraging te beperken. Bovendien kunt u later actief worden op de arbeidsmarkt waardoor u ook inkomsten misloopt. Ook bij deze schadepost blijkt vaak op een later moment dat van deze post sprake is.  

Immateriële schade (smartengeld)

Smartengeld is een vergoeding die u kunt eisen voor het ontstane leed. Het smartengeld wordt aan het eind van uw letselschadezaak berekend.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.