LetselschadeSlachtoffer.nl

U heeft door een ongeval letselschade opgelopen. Een letselschadejurist kan u helpen bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij, de veroorzaker van uw letsel. Er zijn verschillende soorten procedures bij letselschade.

Buitengerechtelijke procedure

Zo bestaat er een buitengerechtelijke letselschadeprocedure waar in de meeste gevallen geen rechter aan te pas komt. Uw belangenbehartiger (letselschadejurist) zal uw letselschadeclaim behandelen en namens u de juridische discussies voeren met de wederpartij (verzekeraar van de veroorzaker), zonder een gerechtelijke procedure. Bij deze procedure dienen de wederpartij en uw belangenbehartiger het met elkaar eens te worden. In dat geval zijn er geen discussies waarvoor een stap naar de rechter nodig is.

Gerechtelijke procedure

Daarnaast zijn er ook (verschillende) gerechtelijke procedures. Een gerechtelijke procedure is een procedure bij de rechter en kan worden gestart als de wederpartij en uw letselschadebehandelaar (behartiger) van mening blijven verschillen en het niet eens worden. U kunt bijvoorbeeld denken aan een verschil van mening over de aansprakelijkheid.

Letselschadeprocedure

Een letselschadeprocedure kan lang duren, maar dit hoeft niet. De procedure kan lang duren indien de wederpartij en letselschadebehandelaar het niet eens zijn met elkaar en er over en weer discussies worden gevoerd. Indien een gerechtelijke procedure nodig is, dan zal de procedure meestal een stuk langer duren (dit is wel afhankelijk van de soort procedure).

 Dit stuk gaat in op de situatie waarbij er geen rechter aan te pas komt (buitengerechtelijke procedure).

Uit welke stappen bestaat een letselschadeprocedure?

  1. Aanmelding.
  2. Aansprakelijk stellen van de wederpartij.
  3. Schade in kaart brengen.
  4. Opvragen medische informatie bij artsen.
  5. Voorschot op uw schade.
  6. Afwikkeling van uw schade.

Stap 1. Aanmelding

U neemt telefonisch of via het contactformulier contact met ons op. U geeft kort aan wat er is gebeurd.

Stap 2. Aansprakelijk stellen van de wederpartij

De letselschadejurist geeft u advies. Daarna zal de jurist de wederpartij aansprakelijk stellen en hierbij tevens proberen om uw opgelopen schade te verhalen. De letselschadebehandelaar zal de wederpartij een brief sturen. U machtigt hiervoor de letselschadejurist, die geheel kosteloos voor u werkt.

Stap 3. Uw schade in kaart brengen

Uw letselschadejurist zal uw schade in kaart brengen en maakt een berekening van al uw schade. Er zijn verschillende schadeposten waar u recht op heeft. U kunt bijvoorbeeld denken aan medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, et cetera.

Stap 4. Medische informatie wordt opgevraagd bij uw artsen

De wederpartij (de verzekeraar) moet weten waaruit uw letsel bestaat, zodat uw letselschade betaald/vergoed kan worden. Voordat uw medisch dossier wordt toegestuurd aan de wederpartij krijgt u eerst zelf inzage. Bovendien dient u eerst toestemming aan uw letselschadejurist te geven om de relevante informatie uit uw medisch dossier naar de verzekeraar op te sturen. Zodra u toestemming heeft gegeven, zal uw jurist de relevante informatie versturen.

Stap 5. Voorschot op uw schade wordt aangevraagd

Uw letselschadejurist zal de wederpartij zo snel mogelijk om een voorschot vragen op uw schade.

Stap 6. Afwikkeling van uw schade

Indien sprake is van een medische eindsituatie, dit houdt in dat u geheel bent hersteld of er geen wezenlijke veranderingen – verbeteringen of verslechteringen – in uw herstel meer te verwachten zijn. Kortom uw klachten zijn stabiel, dan wordt de zaak afgewikkeld. Ook de schade die in de toekomt zal optreden wordt berekend en uitgekeerd in de slotbetaling.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.