LetselschadeSlachtoffer.nl

U bent betrokken geraakt bij een verkeersongeval of een ander ongeval. Als gevolg van het ongeval bent u gewond geraakt of heeft u klachten. U kunt de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw schade. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend kunt u uw letselschade (schadevergoeding) claimen bij de tegenpartij. Om definitief te kunnen afwikkelen is vaak een medische expertise noodzakelijk.

Letselschadeclaim

Wanneer u letselschade heeft opgelopen zult u vaak verschillende medische behandelingen moeten ondergaan. De behandeld artsen zullen van de behandelingen rapporten opmaken. Uw belangenbehartiger heeft deze medische informatie nodig om uw letsel te onderbouwen en een schadeberekening te maken waarin alle schadeposten zijn opgenomen. Deze informatie vormt dus de basis van de letselschadeclaim. Maar niet altijd is de informatie van de artsen die u hebben behandeld, dan wel behandelen voldoende. Soms  is een medische expertise nodig. Een medische expertise wordt meestal door uw belangenbehartiger en de wederpartij (aansprakelijkheidsverzekeraar) tezamen aangevraagd.[1]

Wat is een medische expertise?

Een medische expertise is een onderzoek door een onafhankelijke arts. Het doel van een medische expertise is inzicht krijgen in het het letsel dat door het slachtoffer is opgelopen, de duur en voortgang van het genezingsproces en eventueel de blijvende schade.

  • Wanneer de partijen samen besluiten om een medische expertise uit te laten uitvoeren overleggen de partijen samen over wie als arts (deskundige) wordt benoemd.  Meestal zal uw belangenbehartiger samen met de wederpartij een arts benoemen.
  • Dit noemt men dan een gezamenlijke medische expertise.
  • Maar het kan ook door de medisch adviseur van uw belangenbehartiger en de medisch adviseur van de wederpartij worden overeengekomen.
  • De partijen bepalen samen welke vragen worden voorgelegd. De benoemde arts zal vervolgens de gestelde vragen moeten beantwoorden. Deze vragen zijn belangrijk voor het bepalen van de omvang van de geleden schade en of er recht is op schadevergoeding.

Wanneer is een medische expertise noodzakelijk?

Vaak wordt besloten om tot een medische expertise over te gaan als uw belangenbehartiger en de wederpartij het noodzakelijk vinden dat een onafhankelijke expertise wordt uitgevoerd. Dit is vaak het geval bij het afwikkelen van uw letselschadezaak, wanneer er onduidelijkheid bestaat over bijvoorbeeld de lichamelijke (blijvende of toekomstige) gevolgen van het door u opgelopen ongeval en uw belangenbehartiger en de wederpartij hierover discussiëren. Alvorens uw zaak en letselschade kan worden afgewikkeld moet er eerst duidelijkheid over uw medische toestand komen. Een medische expertise wordt dus als bewijs gebruikt.[2]

Is een expertise arts onafhankelijk?

In het geval van een gezamenlijke expertise wordt de benoemde arts door beide partijen uitgekozen en is dus (althans zou dit moeten zijn) onafhankelijk. De arts zal dus onafhankelijke antwoorden geven op de vragen die worden gesteld. Vaak moet ook u als slachtoffer verschijnen bij deze arts. Indien u hier echter bezwaren tegen heeft, dan bent u niet verplicht om mee te werken aan de medische expertise.

De uitkomst van een medisch expertise is bindend

De uitkomst van de expertise is bindend, zeker indien het op gezamenlijk verzoek is aangevraagd. Indien de uitkomst voor u negatief uitpakt, dat wil zeggen:

  • dat de specialist vaststelt dat uw klachten niet door het ongeval zijn veroorzaakt of
  • dat u op dit moment geen klachten meer zou kunnen ondervinden als gevolg van het ongeval

dan zal dit van invloed zijn op de verdere behandeling, dan wel afwikkeling van uw zaak.[3]

Bronnen:

[1] A. Wilken e.a., ‘’De onafhankelijke medische expertise; wel of geen inzage voor de schadebehandelaar?’’, TLP 2015/1

[2] A.J. Akkermans, ‘’Causaliteit bij letselschade en medische expertise’’, TVP 2003/4

[3] http://www.juridischbureauletselschade.nl/letselschade-vragen-wat-is-een-medisch-expertise/

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.