LetselschadeSlachtoffer.nl

Stelt u zich voor dat u al jaren binnen een bedrijf werkt. Op enig moment raakt u betrokken bij een ongeval waarbij u hersenletsel oploopt. Uw werkgever zorgt ervoor dat u in het bedrijf kunt blijven werken door een functie op ‘maat te maken’. Uw functie wordt zodanig aangepast zodat u uw werk kunt blijven doen.

Slachtoffer van een ongeval

U kunt als benadeelde (slachtoffer van een ongeval) wegens een verhoogde economische kwetsbaarheid schadevergoeding vorderen van de aansprakelijke tegenpartij. Er bestaat namelijk een grote kans dat u door uw verhoogde economische kwetsbaarheid (denk aan aanpassingen zoals de functie op maat maken) in de toekomst, bijvoorbeeld indien u wordt ontslagen om economische redenen, minder kansen heeft op de arbeidsmarkt.

Definitie verhoogde economische kwetsbaarheid

De Letselschade Raad heeft de verhoogde economische kwetsbaarheid in de Letselschade Richtlijn gedefinieerd omdat dit begrip tot discussies kan leiden, doordat deze schadepost vragen en verschillende inzichten kan oproepen bij betrokken partijen. Volgens de definitie van de Letselschade Raad is er sprake van een verhoogde economische kwetsbaarheid wanneer er:

“[…] in de toekomst door een economisch feit – zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement – een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd.[1]

Wie is economisch meer kwetsbaar?

In beginsel loopt elke werknemer die met arbeid zijn inkomen verwerft kans om door ontslag, bijvoorbeeld doordat het bedrijf failliet gaat of er een reorganisatie plaatsvindt, in een economisch kwetsbare situatie terecht te komen.

 • Echter, een benadeelde die letsel heeft opgelopen is bovengemiddeld economisch kwetsbaar als het opgelopen letsel zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt verkleint.
 • De benadeelde zal veel meer moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan in vergelijking met andere sollicitanten die geen klachten of beperkingen heeft.
 • Deze economische kwetsbaarheid geldt voor ieder letselschadeslachtoffer die deze negatieve gevolgen ondervindt van het opgelopen letsel: zzp’ers, freelancers, werknemers in loondienst en toekomstige arbeidskrachten zoals studenten.[2]

Schadevergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid

Het is dus mogelijk om schadevergoeding wegens verhoogde economische kwetsbaarheid te vorderen. Opmerking verdient dat ook indien het slachtoffer een baan heeft en dus niet ontslagen is of op een later moment een nieuwe baan vindt deze schadepost een belangrijke rol speelt. Het kan namelijk zijn dat u ondanks uw letselschade uw baan kunt behouden. Op dat moment is er dan geen sprake van inkomensverlies.

Dit kan echter veranderen ingeval u om welke reden dan ook wordt ontslagen, dit kan ook pas jaren later aan de orde zijn. Bij het afwikkelen van uw letselschadezaak dient met uw verhoogde economische kwetsbaarheid dan ook rekening te worden, zelfs indien u op dat moment in dienst blijft bij uw werkgever. Het is niet mogelijk om de schade op dat moment al concreet te berekenen, echter staat vast dat de benadeelde niet meer alle werkzaamheden kan uitvoeren en dus ook niet meer alle banen zal kunnen aannemen.

Hoe wordt economische kwetsbaarheid berekend?

Bij de berekening van de hoogte van de toekomstige schade zijn verschillende factoren van belang zoals:

 • De ernst van uw letsel
 • Uw leeftijd
 • Hoe lang u al in dienst bent
 • Hoeveel salaris u verdient
 • Hoeveel uw baan lichamelijk van u vergt
 • Het type arbeidsmarkt waarop u zich zou begeven (de aard van de arbeidsmarkt)

Onderscheid tussen verhoogd economisch kwetsbaar en niet verhoogd economisch kwetsbaar

U kunt als letselschadeslachtoffer verhoogd economisch kwetsbaar of niet verhoogd economisch kwetsbaar zijn. Het verschil:

 • Als u verhoogde economisch kwetsbaar bent, werkt u in een functie die speciaal voor u op maat is gemaakt door uw werkgever in de organisatie waar u werkzaam bent.
 • Als u niet verhoogd economisch kwetsbaar bent, is er na het opgelopen letsel geen nieuwe functie voor u gecreëerd omdat u uw oude functie weer heeft kunnen oppakken.

Verhoogde economische kwetsbaarheid

Zoals u heeft kunnen lezen, is er sprake van verhoogd economische kwetsbaarheid als u als letselschadeslachtoffer in een functie terechtkomt die speciaal voor u op maat gemaakt is.

 • Dit gebeurt alleen wanneer u uw oude functie niet meer kunt uitoefenen en er geen bestaande en passende functie binnen het bedrijf is die uw werkgever u kan aanbieden.
 • Hierdoor komt u in een verhoogd economische kwetsbare situatie terecht omdat als deze speciaal op maat gecreëerde functie om wat voor reden dan ook overbodig wordt, heeft u geen uitzicht op een andere functie binnen het bedrijf.
 • U moet zich dan weer op de arbeidsmarkt begeven met uw klachten en beperkingen die ervoor zorgen dat uw kansen beperkt zijn. Het kan dan ook lang duren voordat u een passende functie vindt.[3]

Waardering van verhoogde economische kwetsbaarheid

Verhoogde economische kwetsbaarheid kan op twee manieren worden meegenomen in het letselschadetraject:

 1. Uw letselschadejurist kan een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst laten opnemen. Stel dat u zonder werk komt te zitten door een faillissement of reorganisatie. Dan kunt u zich tot de verzekeraar wenden voor een vergoeding. Als u meer tijd nodig heeft om een nieuwe baan te vinden, gaat dat u ook meer geld kosten. U heeft dan immers tijdelijk geen inkomstenbron.
 2. U kunt ook voor een afkoop van het voorbehoud kiezen. Het is namelijk ook denkbaar dat u gewoon bij hetzelfde bedrijf kan blijven werken tot aan uw pensioen. Als u hiervoor kiest, dient er een nauwkeurige berekening gemaakt te worden om tot het afkoopbedrag te komen. Er moet dan berekend worden hoe groot de kans is dat u in hetzelfde bedrijf werkzaam blijft en hoe groot de kans op ontslag is.

Bronnen:

[1] https://deletselschaderaad.nl/downloads/De-Letselschade-Definitie-Verhoogde-economische-kwetsbaarheid.pdf

[2] Idem.

[3] Idem.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.