LetselschadeSlachtoffer.nl

Een amputatie is een orthopedische onherroepelijke ingreep waarbij een deel van het lichaam wordt afgezet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een arm, been, voet of vinger. Een amputatie vindt vaak plaats wanneer weefselschade is ontstaan, wat het noodzakelijk kan maken om tot amputatie over te gaan.[1] Voordat een arts tot amputeren overgaat dient hij of zij de patiënt zo volledig mogelijk te informeren over de behandeling. Dit wordt ook wel ‘informed consent’ genoemd. Vervolgens kan de patiënt toestemming verlenen voor het verrichten van de behandeling. Het kan echter zijn dat een arts in bepaalde situaties zonder toestemming van de patiënt toch een amputatie verricht. Dit is enkel toegestaan wanneer dit door de medische toestand van de patiënt genoodzaakt is.[2]

Complicaties

Amputeren kan zowel bij mensen als bij dieren plaatsvinden en kan zware psychische en lichamelijke effecten met zich meebrengen. Zo bestaat er een kans op het optreden van complicaties zoals een nabloeding, infectie of fantoompijn.[3] Daarnaast ziet het lichaam er na de amputatie anders uit en zal het niet meer in de oorspronkelijke staat keren. Na de chirurgische ingreep vindt dan ook vaak een langdurig revalidatieproces plaats. Meestal wordt de operatie door de arts zodanig verricht dat in de toekomst het dragen van een prothese zo veel als mogelijk zal zijn.[4]

Een vergoeding voor amputatie na een ongeval

Wanneer een amputatie moet worden ondergaan als gevolg van toedoen door een ander kan een smartengelduitkering voor de immateriële schade worden gevorderd en schadevergoeding voor de materiële schade. De materiële schade is eenvoudiger te berekenen omdat dit de daadwerkelijk gemaakte kosten bedraagt. Zoals onder meer:

  • Gemiste inkomsten
  • Kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp of tuinhulp
  • Reiskosten naar het ziekenhuis
  • Medische kosten etc.

Berekening smartengeld

De berekening van de smartengeldvergoeding is echter lastiger te maken. In de smartengeldgids staan bedragen die kunnen dienen als richtlijn voor de smartengeldvergoeding die men kan  ontvangen voor het leed dat is aangedaan. Een amputatie valt binnen deze gids onder het zwaar tot zeer zwaar letsel.

Voorbeelden hoogte smartengeld

In de smartengeldgids zijn verschillende geïndexeerde bedragen te vinden voor amputaties, zoals bijvoorbeeld €68.512,- voor het ten onrechte amputeren van een borst[5] en €16.856,- voor het amputeren van een rechterarm als gevolg van een medische misser.[6] Wat betreft een verkeersongeluk is bijvoorbeeld een geïndexeerd bedrag van €30.577,- toegewezen aan een man die werd aangereden door een auto waardoor een doorbloedingsstoornis ontstond en uiteindelijk zijn rechteronderbeen moest worden geamputeerd.[7]

Smartengeld: geen enkel geval is hetzelfde

De smartengeldgids is echter een middel om een vergelijking te maken met de betreffende situatie waarmee het letselschadelslachtoffer te maken heeft, de hierbij spelende persoonlijke omstandigheden zullen vaak verschillen per geval. Om deze reden dient bij alle gevallen gekeken te worden naar de omstandigheden, de ernst van het letsel en de gevolgen die dit letsel heeft op het leven van de persoon waarbij een lichaamsdeel is geamputeerd.

Blijvende invaliditeit na een amputatie

Door een amputatie is sprake van blijvende invaliditeit, het lichaam zal immers niet meer in haar oorspronkelijke staat keren. Het slachtoffer blijft met andere woorden voor de rest van zijn of haar leven last van het ongeval houden. Deze blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een medisch deskundige. Wanneer de blijvende invaliditeit is vastgesteld kan de verzekeraar er ook  voor kiezen om aan de hand van de mate van de invaliditeit een bedrag aan de verzekerde uitkeren. Deze mate van invaliditeit wordt weergeven in een percentage dat is vastgesteld aan de hand van de AMA-Guides. Het percentage blijvende invaliditeit wordt vervolgens verwerkt in de berekening van het smartengeld.[8]

Bronnen:

[1] https://www.ziekenhuis.nl/behandelingen/a/amputatie-van-een-ledemaat/item727

[2] http://www.kennislink.nl/publicaties/mijn-lichaam-mijn-keuze

[3]https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/Zorg/Volwassenen/ZOB/sarcomen/VLK080_1204%20Amputatie%20ledemaat.pdf

[4] http://kortermaarkrachtig.com/informatie/amputatie/

[5] ANWB Smartengeldgids, 21e druk 2016, p. 146

[6] ANWB Smartengeldgids, 21e druk 2016, p. 132

[7] ANWB Smartengeldgids, 21e druk 2016, p.31

[8] http://www.westerweelintermediair.nl/artikel-letsel-en-schade-europese-schaal.pdf

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.