LetselschadeSlachtoffer.nl

Na een verkeersongeval kunnen verschillende klachten ontstaan, waarvan nek-, en hoofdpijn het meest voorkomend zijn. Wanneer u last heeft van aanhoudende hoofdpijnklachten of andere neurologische klachten, zoals vergeetachtigheid, concentratieproblemen of duizeligheid, kan de huisarts u voor onderzoek doorverwijzen naar de afdeling neurologie in het ziekenhuis. Een neuroloog zal dan onderzoeken of er hersenschade is opgetreden naar aanleiding van het ongeval, die de onderliggende oorzaak is van uw hoofdpijn-, en/of andere neurologische klachten.

Niet-aangeboren hersenletsel in de letselschadepraktijk

Mogelijke hersenschade die het gevolg is van een verkeersongeval wordt een traumatisch hersenletsel of niet-aangeboren hersenletsel genoemd. Het gaat hier om schade die wordt veroorzaakt buiten het lichaam en onderscheidt zich daarmee van een niet-traumatisch hersenletsel of aangeboren hersenletsel; dit gaat namelijk over hersenschade die ontstaat voor of na de geboorte, door bijvoorbeeld zuurstofgebrek of een infectie. Gevolgen van een traumatisch hersenletsel zijn uiteenlopend en afhankelijk van het deel van de hersenen waar de schade is opgetreden. Vaak wordt de neuroloog aangewend om de precieze omvang van de hersenschade, de gevolgen en een behandelingsplan vast te stellen.

Neurologie: het begrip

Neurologie is een medische specialisatie die zich primair richt op diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de hersenen en het ruggenmerg. De klachten waarmee patiënten bij de neuroloog terecht komen lopen erg uiteen; het kan gaan over hoofdpijn, duizeligheid en vergeetachtigheid, maar ook over spierzwakte, trillingen in de ledematen en/of slechte coördinatie. De neuroloog behandelt dan ook een breed scala aan ziektebeelden, waaronder de ziekte van Parkinson, epilepsie, dementie, herseninfarcten, hersentumoren, verlamming en Multiple Sclerose.

De grote diversiteit aan problematiek waar de neuroloog mee te maken krijgt, is te wijten aan het feit dat de hersenen het fundament zijn van het menselijk functioneren. De processen die plaatsvinden in het lichaam worden aangestuurd vanuit de hersenen, waardoor neurologische ziekten en/of aandoeningen zich op verschillende manieren kunnen manifesteren.

Beeldvormend onderzoek

Om vast te stellen of er hersenschade is opgetreden en op welke locatie in de hersenen, kan de neuroloog verschillende medische instrumenten toepassen om de hersenen in kaart te brengen. Doorgaans wordt bij een niet-aangeboren hersenletsel gebruik gemaakt van Computer Tomografie (CT) om de hersenschade te bepalen; met behulp van röntgenstraling wordt dan een 3-D afbeelding van de hersenen gemaakt. Ook Magnetic Reasonance Imaging (MRI) is een gangbare techniek, alleen worden hier magnetische golven wordt gebruikt voor beeldvorming van de hersenen. De afweging tussen deze technieken is voornamelijk tijd technisch: de CT-scan neemt een stuk minder tijd in beslag waardoor deze vaak geprefereerd wordt in acute situaties zoals bij een breuk, een bloeding of een zwelling.

Neurologische expertise in de letselschadepraktijk

Het whiplashsyndroom[1] is een veelvoorkomend gevolg van een (verkeers)ongeval. Hierbij wordt hevige druk uitgeoefend op de nek en/of rug doordat het hoofd plotseling met grote kracht voor en achteruit beweegt, zoals bij een kop-staartbotsing tussen twee auto’s.

In de letselschadepraktijk heeft men doorgaans moeite met het vaststellen van het causale verband tussen het ongeval en de whiplashachtige klachten die volgen. In zulke gevallen kan de neuroloog worden geraadpleegd, die zijn neurologische expertise uitoefent aan de hand van de richtlijnen Functieverlies van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVvN)[2]. De neuroloog bepaalt een percentage aan functieverlies van de patiënt door te onderzoeken of er neurologische afwijkingen te zien zijn op de hersenscans. Indien er geen neurologische afwijkingen worden gevonden, mag de neuroloog geen percentage van functieverlies toekennen. Dit is precies de reden waarom in de letselschadepraktijk vaak geneigd wordt naar het geheel achterwege laten van de neurologische expertise bij whiplashachtige klachten. De NVvN richtlijn neemt namelijk als uitgangspunt dat het whiplashsyndroom en gerelateerde klachten moeten worden gezien als een chronisch pijnsyndroom zonder neurologisch substraat, waardoor er dus nooit een percentage aan functieverlies mag worden toegekend. Redelijkerwijs zal dit tot gevolg hebben dat schadeclaims niet kunnen worden ingewilligd. Binnen de letselschadepraktijk wordt daardoor geen nut of noodzaak gezien om zich nog te wenden tot een neurologische expert.

Echter, de rechtbank Rotterdam stelt in een arrest van 11 april 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:2803)[3] dat het neurologisch onderzoek wel degelijk van belang is en zelfs een logische en relevante stap in de schadeafwikkeling:

“Gelet op het voorgaande is een neurologische expertise – ondanks dat hierbij mogelijk geen percentage blijvende invaliditeit vastgesteld kan worden – een logische en relevante stap in de schadeafwikkeling. Het onderzoek zal meer duidelijkheid bieden over het bestaan van medische causaliteit en, als deze – ook na eventueel nader onderzoek – niet aangenomen kan worden, aanknopingspunten voor de beoordeling van de juridische causaliteit. Voorts zal het onderzoek meer inzicht geven in de situatie vóór en na het ongeval en de rol van externe factoren.”

Het oordeel van de neuroloog bestaat dus uit meer dan slechts het vaststellen van het percentage aan functieverlies. Tevens staat het ontbreken van een medisch substraat er niet aan in de weg dat vooralsnog bewijs kan worden geleverd met behulp van andere middelen.

Bronnen:

[1] Meer informatie onder ‘Whiplash’: https://letselschadeslachtoffer.nl/letselschade-wikipedia/whiplash/

[2] zie ook: Richtlijnen functieverlies – vijfde editie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

[3] Rechtbank Rotterdam, 11-04-2016 / C/10/495913 / HA RK 16-132

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.