LetselschadeSlachtoffer.nl

Gevolgen uitkering schadevergoeding bij het niet dragen van een gordel: gordelkorting

Verplichting gebruik autogordel

Voor het vervoeren van personen in motorvoertuigen gelden verschillende regels. Eén van deze regels is het dragen van een autogordel. Dit is een wettelijke verplichting voor bestuurders en alle passagiers, welke is opgenomen in art. 59 RVV.[1] Dit betekent dat personen alleen op een officiële zitplaats plaats mogen nemen en hierbij gebruik dienen te maken van een autogordel. Het niet dragen van een gordel kan voor ernstiger letsel zorgen, maar het kan ook betekenen dat het slachtoffer niet zijn gehele schade vergoed krijgt. Dit wordt gordelkorting genoemd.

Gordelkorting

Gordelkorting klinkt als een voordelige aanbieding van Albert Heijn, maar de gordelkorting kan voor de inzittende negatieve gevolgen hebben. Door het niet dragen van een autogordel loopt de bestuurder of passagier van een auto in de meeste gevallen meer kans op (ernstig) letsel bij een ongeval.[2] In sommige situaties kan het wel of niet dragen van een gordel zelfs het verschil zijn tussen het overleven van een ongeluk, of juist niet.

Forse korting op uitkering schadevergoeding mogelijk

Daarnaast kan het financieel gezien ook gevolgen voor het slachtoffer hebben. Aansprakelijk gestelde verzekeraars hanteren regelmatig de gordelkorting. Dit houdt in dat ze stellen dat er sprake is van een bepaald percentage aan eigen schuld aan het letsel door het niet dragen van een autogordel. Dit percentage wordt over het algemeen vastgesteld op 25%.[3] Dit betekent dat wanneer de letselschade 10.000 euro is, maar het slachtoffer geen gordel droeg ten tijde van het ongeval en de aansprakelijke verzekeraar de gordelkorting toepast, het slachtoffer nog maar 7.500 euro uitgekeerd krijgt.

Bewijslast ligt bij verzekeraar

De gordelkorting kan alleen worden toegepast als bewezen wordt dat er minder letsel was ontstaan indien er gebruik was gemaakt van de autogordel. Dit betekent dat de aansprakelijke verzekeraar zal moeten bewijzen er sprake is van causaliteit. (VR 2016/84)

Eigen schuld

De gevolgen van een ongeval zijn niet altijd geheel aan een wederpartij te wijten. Volgens de wet kan er namelijk ook sprake zijn van eigen schuld met betrekking tot het ontstaan van de schade.[4] Dit betekent dat benadeelde een aandeel heeft gehad in de ontstane schade. Een voorbeeld hiervan is de hierboven genoemde gordelkorting. Indien hiervan gebruik gemaakt wordt, wordt een verkeersslachtoffer voor 25% gekort op zijn schadevergoeding.[5]

Billijkheidstoets bij niet-dragen gorden

Indien is vastgesteld dat er sprake is van eigen schuld, wordt als laatste toets gekeken of de te hanteren percentages rechtvaardig zijn. Deze toets heet de billijkheidstoets. Er kunnen zich situaties voordoen waarin de te hanteren kortingspercentages niet redelijk en/of rechtvaardig zijn. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • De uiteenlopende ernst van de wederzijdse gemaakte fouten
  • De mate van verwijtbaarheid van de gemaakte fouten
  • Aard en ernst van de schade
  • Aard en ernst van het letsel

Het is mogelijk dat de gordelkorting van 25% volledig wegvalt na de billijkheidscontrole. Een voorbeeld hiervan komen we tegen in een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Gezien de omstandigheden van het geval, waarin onder andere het ernstige letsel van blijvende aard een belangrijke rol speelde om de aansprakelijk gestelde verzekeraar voor volledige schadevergoeding aan te spreken.[6]

40% korting: niet dragen gordel en instappen bij dronken bestuurder

Echter, het is ook mogelijk, dat de billijkheidscontrole een negatieve werking heeft voor het slachtoffer. Een voorbeeld hiervan is het arrest waarbij het percentage van eigen schuld ook na de billijkheidstoets op 40% werd vastgesteld. In dit arrest droeg slachtoffer geen gordel en wist hij dat hij bij een beschonken bestuurder in de auto stapte. Op basis van deze beide omstandigheden, besloot de rechtbank het eigen schuld percentage op 40% vast te stellen.[7]

Samenvatting

Wanneer de gordel niet wordt gedragen, neemt de aansprakelijk gestelde verzekeraar vaak het standpunt in dat sprake is van eigen schuld en past zij de gordelkorting van 25% toe. Dit betekent dat 25% van de schade voor rekening komt van het slachtoffer. Dit percentage kan veranderen door de billijkheidstoets.

Bronnen:

[1] Art. 59 lid 1 RVV 1990

[2] RB Oost-Brabant, 150113, r.o. 2.17, 15-01-2013

[3] RB Oost-Brabant, 250416, r.o. 3.3, 25 april 2016

[4] Art. 6:101 lid 1 BW

[5] Rechtbank Arnhem 19 april 2006

[6] RB Oost-Brabant, 250416, r.o. 3.3, 25 april 2016

[7] RB Oost-Brabant, 150113, r.o. 2.18, 15-01-2013

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.