LetselschadeSlachtoffer.nl

PTSS is de afkorting voor posttraumatische stressstoornis. Het is een verzamelnaam voor klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van een ingrijpende en traumatische gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval, verkrachting of een oorlogssituatie. In het geval van PTSS betekent dit dat het slachtoffer psychische klachten heeft, omdat het slachtoffer de traumatische gebeurtenis niet (goed) heeft kunnen verwerken.[1]

Oorzaken van PTSS

Er is niet één bepaalde oorzaak die ten grondslag ligt aan PTSS. Veel mogelijke gebeurtenissen kunnen hieraan voorafgaan. Deze gebeurtenissen bezorgen het slachtoffer een machteloos en hulpeloos gevoel. De gebeurtenissen zijn dan ook vaak ernstige, stressvolle en levensbedreigende situaties. Gedacht kan worden aan een ernstig verkeersongeval, verbranding, oorlogssituatie en seksueel misbruik.[2] Dit is maar een klein aantal aan voorbeelden waarbij men een posttraumatische stressstoornis kan oplopen.

Niet iedereen krijgt last van PTSS na een zelfde ernstige gebeurtenis, dit verschilt per individu. Ervaringen uit het verleden kunnen hier wel een invloed op hebben. Als het slachtoffer bijvoorbeeld al eerder een ernstig levensbedreigende gebeurtenis heeft meegemaakt of een psychische aandoening heeft die in de familie voorkomt, dan is het slachtoffer eerder vatbaar voor PTSS.[3]

Symptomen van PTSS

Indien men PTSS oploopt, kan dit zich uiten in veel verschillende symptomen. Hierbij moet men denken aan

 • Herbelevingen
 • Slecht slapen
 • Extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels
 • Sombere en depressieve buien
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Irritaties en
 • Hevige schrikreacties.[4]

Wanneer is het PTSS?

Men spreekt van PTSS als de symptomen langer duren dan een maand. Indien de symptomen korter dan een maand duren, heeft men geen PTSS, maar spreekt men van de gevolgen van een kort durende traumatische gebeurtenis.[5] De symptomen kunnen in enkele gevallen spontaan verdwijnen. De traumatische gebeurtenis hindert het slachtoffer dan niet meer in het dagelijkse leven. Vaak is hier echter een behandeling voor nodig. Ook dit kan op verschillende manieren.

Behandeling van PTSS

Zoals hiervoor beschreven worden mensen met PTSS hier vaak voor behandeld en is hier niet slechts één behandelmethode voor. Welke behandelmethode het beste is, valt niet te zeggen. Iedereen heeft een andere reactie op de verschillende behandelmethodes. De drie meest gebruikte behandelmethodes zijn:

 • Traumagerichte psychotherapie
 • EMDR-therapie
 • Medicijnen[6]

Bij alle behandelmethodes is het van belang dat het slachtoffer de tijd neemt om het trauma te verwerken. Veel mensen met PTSS lukt het na een tijd weer om het veiligheidsgevoel terug te krijgen.

Kosten van behandeling PTSS

Voor de kosten van een behandeling van PTSS zijn de meeste mensen verzekerd. Voor letselschadeslachtoffers betekent dit in de meeste gevallen dat slechts het eigen risico wordt aangesproken indien dit nog open staat. Dit zijn kosten die de letselschadejurist zal proberen te verhalen op de aansprakelijk partij, waardoor het letselschadeslachtoffer hier geen kosten in maakt. Mocht het slachtoffer geen aanvullende verzekering hebben afgesloten en dient hij een eigen bijdrage voor een therapie te betalen, dan kunnen deze kosten op de tegenpartij worden verhaald.

PTSS en smartengeld

Daarnaast wordt de diagnose PTSS ook meegenomen in de hoogte van het smartengeld. Indien er PTSS is geconstateerd, is er door een specialist vastgesteld dat er sprake is van een heftige gebeurtenis met heftige gevolgen voor het slachtoffer. Wanneer deze diagnose door de arts wordt vastgesteld, dient hiermede zeker rekening te worden gehouden bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld welke het slachtoffer dient te ontvangen.

Omgaan met PTSS

Om van PTSS te genezen, hebben de meeste mensen hulp nodig. Wel kan het slachtoffer zelf proberen om zijn of haar leven positief te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • Steun zoeken bij vertrouwde personen
 • Voldoende rust nemen
 • Geen alcohol, drugs of kalmeringsmiddelen gebruiken
 • Regelmaat in het leven houden wat betreft uw slaap- en eetgedrag[7]

In de meeste gevallen is het echter geraden de hulp in te schakelen van een professional.

Bronnen:

[1] https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/posttraumatische-stressstoornis/item34107

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Posttraumatische_stressstoornis

[3] https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/posttraumatische-stressstoornis/item34107

[4] https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/posttraumatische-stressstoornis/item34107

[5] http://www.empty-memories.nl/ptss1.html

[6] https://www.thuisarts.nl/posttraumatische-stress-stoornis/ik-heb-posttraumatische-stress-stoornis

[7] https://www.thuisarts.nl/posttraumatische-stress-stoornis/ik-heb-posttraumatische-stress-stoornis

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.