LetselschadeSlachtoffer.nl

Veel mensen sluiten een rechtsbijstandverzekering af. Stelt u zich eens voor dat u betrokken raakt bij een verkeersongeval en een ander is daarvoor aansprakelijk. Als gevolg hiervan heeft u letsel opgelopen en bent u genoodzaakt kosten te maken, zoals kosten voor medische behandelingen en huishoudelijke hulp. U heeft echter een rechtsbijstandverzekering afgesloten en wilt de tegenpartij aansprakelijk stellen en uw kosten vergoed krijgen.

Juridische bijstand

Deze verzekering geeft u het recht om bij geschillen en conflicten de juridische bijstand van uw rechtsbijstandsverzekeraar in te roepen. U vraagt vervolgens aan uw rechtsbijstandverzekering om de zaak op te pakken. Dit klinkt erg mooi, maar in de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd goed gaat. Bij de rechtsbijstandverzekering werken veel juristen die onervaren zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw schadevergoeding.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die recht geeft op juridisch advies of juridische bijstand wanneer u te maken krijgt met een juridisch conflict. De juridische bijstand wordt verzorgd door een jurist die voor de rechtsbijstandsverzekeraar werkt. Deze jurist moet u helpen om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Ook de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure vallen onder een rechtsbijstandverzekering.

Letselschadeslachtoffer recht op rechtsbijstand

Volgens rechtsbijstandsverzekeraars heb je als letselschadeslachtoffer recht op rechtsbijstand in de onderstaande gevallen:

  • Als u letsel oploopt bij een verkeersongeval;
  • Als u letsel oploopt door nalatigheid van uw werkgever;
  • Als u letsel oploopt door nalatigheid van de gemeente.

Nadelen van een rechtsbijstandverzekering

De juristen of juridisch medewerkers die voor een rechtsbijstandverzekering werken zijn vaak beginnende en onervaren juristen. Dit merkt u als letselschadeslachtoffer. Er wordt in uw zaak vaak gewisseld van behandelaar en daarbij zijn zij vaak niet gespecialiseerd in letselschade, maar moeten zij ook andere zaken behandelen. Wanneer uw zaak complex wordt dan wordt uw zaak zo snel mogelijk afgerond. Daarbij komt dat een jurist in dienst van de rechtsbijstandsverzekeraar zal proberen om zo snel mogelijk de zaak af te wikkelen. Hoe meer tijd aan uw zaak wordt besteed hoe duurder dit is voor de verzekeraar. Een rechtsbijstandsverzekeraar wilt dus liever een snelle schikking tussen partijen dan een langdurende zaak. Snel uw zaak afronden lijkt misschien fijn, maar is lang niet altijd goed. Daarnaast laat de inhoudelijke kwaliteit ook vaak te wensen over. Dit kan ertoe leiden dat u uiteindelijk een lagere schadevergoeding krijgt voor uw letsel.

Kortom de belangrijkste nadelen op een rij:

  • Een jurist of juridisch medewerker van een rechtsbijstandsverzekeraar heeft vaak erg veel dossiers onder zich. Hierdoor komt het vaak voor dat u lang moet wachten op antwoorden op uw vragen;
  • Te weinig aandacht voor u als slachtoffer;
  • Onervaren juristen of juridisch medewerkers;
  • U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappen geen eigen belangenbehartiger kiezen. U krijgt vaak een jurist of juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen;
  • U betaalt vaak meestal jarenlang premie zonder dat u in een juridisch conflict heeft of juridische bijstand nodig heeft.

Deskundige juridische hulp

Het is dus erg belangrijk dat u deskundige hulp inschakelt, zodat u juist wordt geadviseerd en de schadevergoeding waar u recht op heeft kunt claimen!

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.