Stap één naar letselschadevergoeding is de aansprakelijkstelling

Indien u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval, verkeersongeluk, hondenbeet of andere letselschade, wilt u de verantwoordelijke persoon of het bedrijf hiervoor aansprakelijk stellen. Daarvoor is het van belang een goede en correcte aansprakelijkstelling op te stellen. Is uw schade het gevolg van een tekortkoming, nalatigheid of aantoonbare moedwilligheid? Dan kunt u de schade verhalen en heeft u recht op een letselschadevergoeding. Doe dit het liefst zo snel mogelijk, zodat de zaak niet kan verjaren. Het is verstandig een letselschadejurist in te schakelen, die voor u de aansprakelijkstelling kan opstellen. Hierin mogen geen belangrijke zaken worden vergeten, of fout worden omschreven.

Aansprakelijk stellen bij nalatigheid en tekortkoming

Als uw werkgever, opdrachtgever, buurman, collega of welke persoon, instantie of bedrijf dan ook op een bepaalde manier nalatig is geweest, kunt u deze persoon of dat bedrijf aansprakelijk stellen. Doet u dit in elk geval als u door een bepaalde actie of situatie schade heeft opgelopen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Overtreden van (verkeers)regels
  • Bij een onrechtmatige daad
  • Veronachtzaming van heersende normen en waarden
  • Aantoonbare wanprestatie

Wettelijke aansprakelijkheid

Een veel voorkomende vorm van aansprakelijkstelling is de wettelijke aansprakelijkheid. Hierbij wilt u iemand wettelijk aanspreken bij overtreding van de wet als u hierbij letselschade heeft opgelopen. Ook bij onderstaande voorbeelden is er sprake van verwijtbare schade:

Letselschade bij wanprestatie en onrechtmatigheid

Wanprestaties komen regelmatig voor. We spreken van een wanprestatie als er schade ontstaat doordat iemand een overeenkomst niet nakomt. Dit is een voorbeeld van contractuele aansprakelijkheid. Een onrechtmatige daad ontstaat wanneer iemand handelt of iets nalaat en daarmee het slachtoffer op onbehoorlijke of onwettige wijze schade toebrengt. Na een onrechtmatige daad heeft het slachtoffer – net als bij wanprestatie – recht op een schadevergoeding.

Erkenning van de aansprakelijkheid

Bij recht op schadevergoeding moet iemand verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor uw schade. Aansprakelijkheidserkenning is hierbij een voorwaarde. Daarom is de aansprakelijkstelling ook zo belangrijk. Dat is de eerste stap naar een vergoeding. Nadat de dader schuld heeft erkend of indien alle factoren daar op wijzen, kunt u een letselschadeclaim indienen. Het is belangrijk dat in de aansprakelijkstelling alles goed omschreven staat. Het is verstandig de dader schriftelijk aansprakelijk te stellen.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor uw opgelopen schade en gratis juridisch advies? Neem dan contact met ons op door uw naam en telefoonnummer in te vullen en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk.

Diensten

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.