LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

U wilt schadeloos gesteld worden? Wij helpen u

Wanneer u te maken heeft met schade die u heeft opgelopen in de vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, dan wilt u dit vergoed krijgen. Met andere woorden: u wilt schadeloos gesteld worden. U komt in aanmerking voor schadeloosstelling als de tegenpartij aansprakelijk is voor het veroorzaken van de schade.

Betaling van schadeloosstelling

De oorzaak van de schade en degene die schuld heeft, spelen een belangrijke rol als het gaat om de schadeloosstelling. Als de tegenpartij volledig aansprakelijk is voor de aan u toegebrachte schade, dan worden alle gemaakte kosten vergoed. Daarmee wordt u schadeloos gesteld.

Alle schade die u ondervindt kunt u vastleggen in een schadeclaim. Gewoonlijks betaalt de verzekering van degene die verantwoordelijk is voor de schade het bedrag uit. Wij kunnen u hiermee op een perfecte manier helpen door direct contact met ons op te nemen.

Welke vormen van schadeloosstellingen zijn er?

Als het gaat om letselschade, dan kan er onderscheid gemaakt worden in drie vormen van schadeloosstelling. Namelijk:

Smartengeld

Afhankelijk van de situatie kunt u aanspraak maken op een schadeloosstelling voor smartengeld. Dit is een bedrag voor de gederfde levensvreugde als gevolg van het ongeval.

Lees hier voorbeelden van smartengeld bedragen. 

Directe kosten

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld schade aan uw fiets, auto, bromfiets en kleding. Deze producten zijn namelijk beschadigd door het ongeval en daar heeft u kosten mee. Ook kosten voor het ziekenhuis, zoals uw eigen risico en reiskosten, vallen hieronder.

Lange termijn kosten

Wanneer het gaat om lange termijn kosten, kan gedacht worden aan uw inkomen dat achteruit gaat, of aanpassingen in uw auto of woning zodat u nog kan functioneren. Ook wanneer u in de toekomst minder zelf kan doen in het huishouden of de tuin, zullen onze juristen de kosten daarvan voor lange termijn uitrekenen.

Graag komen wij met u in contact om te kijken of u recht heeft op schadeloosstelling. Wij kunnen u hiermee op een perfecte manier helpen. We vinden het belangrijk dat de juiste expert naar uw zaak kijkt. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat u volledig schadeloos wordt gesteld.

Wij helpen bij het vinden van de juiste expert voor schadeloosstelling

Omdat wij een landelijk letselschadekantoor zijn dat graag hulp biedt aan mensen zoals u, kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste specialist werkt aan uw zaak. Onze specialisten werken gratis en dat betekent dat wij niet over uw rug rijk proberen te worden.

  • Neem contact met ons op. Wij regelen het voor u.
  • Wij kunnen u dezelfde dag nog helpen!
  • Als onafhankelijk platform brengen wij geen kosten in rekening.

Op een snelle en efficiënte wijze regelen wij uw schadeloosstelling

U heeft recht op een schadeloosstelling, wij kunnen u direct gratis helpen. Neem daarom vandaag nog contact met ons op en wij zorgen dat u een maximale schadevergoeding krijgt door kosteloos de juiste expert in te schakelen.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.