LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

Een schadevergoeding voor overlijdensschade

Het is natuurlijk niet gemakkelijk om een schadevergoeding te claimen voor iemand die is overleden. U bent nog verdrietig en nu krijgt u te maken met ‘rechten en wetten’, de begrafenis is misschien nog maar net achter de rug. Echter, het is belangrijk om snel een schadeclaim in te dienen wanneer u te maken heeft met overlijdensschade, die het gevolg is van de schuld van een ander.

In artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat wanneer een ander verantwoordelijk is voor het overlijden van iemand, dat er overlijdensschade voor nabestaanden kan worden geclaimd.

Wat moet ik doen na een overlijden van een naaste om schadevergoeding te claimen?

Nu u mogelijk zelf te emotioneel en aangedaan bent door het overlijden, is het verstandig iemand in uw directe omgeving in te schakelen die enkele zaken voor u kan regelen:

 • Noteer gegevens van de veroorzaker van het ongeval
 • Houdt de schade bij die u lijdt
 • Zoek (wanneer de overledene in uw levensonderhoud voorzag) de loonstroken en jaaropgaven bij elkaar
 • Kijk of er een overlijdensrisicoverzekering was afgesloten
 • Neem contact op met een letselschadebureau
 • Kies een bureau dat géén kosten in rekening brengt voor hun diensten

Wat houdt overlijdensschade nu precies in?

Overlijdensschade kan geclaimd worden door nabestaanden, op het moment dat door het overlijden van een persoon deze niet meer in staat is de nabestaanden te verzorgen of te onderhouden.

Door middel van een schadevergoeding kunnen de nabestaanden de schade claimen bij de persoon die verantwoordelijk is voor het overlijden van deze persoon. Bij de hoogte van de schadevergoeding voor overlijdensschade wordt gekeken of de nabestaanden op dezelfde levensstandaard verder kunnen als voor het overlijden van hun dierbare.

Wie kan er aansprakelijk gesteld worden na overlijden?

Op het moment dat een slachtoffer is overleden door een ongeval en de schuld ligt bij een ander, kunt u het beste met ons contact opnemen.

In dit gesprek kunnen we samen rustig naar de mogelijkheden kijken om te bepalen in hoeverre het zinvol is om de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk te stellen. Wij snappen dat het voor u lastig kan zijn om deze stap te zetten. Maar samen kunnen we ervoor zorgen dat u in de toekomst niet te maken krijgt met problemen door financiële tekorten.

Wie kan een schadevergoeding krijgen na overlijden?

Niet alle nabestaanden van een overledene komen in aanmerking voor een schadevergoeding. In het Burgerlijk Wetboek 6:108 is een opsomming bepaald van wie een schadevergoeding kunnen krijgen:

 • Wettige echtgenoot en de minderjarige kinderen
 • Samenwonenden en pleegkinderen, als:
  a. zij in gezinsverband met de overledene hebben samengewoond
  b. de overledene geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud heeft voorzien
  c. de voortzetting van het samenwonen zeer waarschijnlijk was
  d. en de nabestaanden redelijkerwijs niet in staat zijn zelf in hun eigen onderhoud te voorzien
 • Andere bloed- of aanverwanten (bijvoorbeeld de meerderjarige kinderen) als de overledene hen daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk voorzag in hun levensonderhoud.

Wij helpen u gratis bij het vinden van de juiste expert

Bij ons letselschadekantoor werken ruim 20 letselschade juristen die hun expertise aanbieden om mensen zoals u te helpen. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons de juiste expert krijgt toegewezen om op die manier uw schadevergoeding te regelen. Onze experts werken geheel kosteloos en in vertrouwen met u samen.

 • Neem contact met ons op. Wij regelen het voor u.
 • Laat u vóór 17.00 uur uw contactgegevens achter, dan wordt u dezelfde werkdag teruggebeld.
 • Wij brengen u geen kosten in rekening.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.