LetselschadeSlachtoffer.nl

LetselschadeSlachtoffer.nl

Letselschade door aansprakelijkheid dieren

In de meeste gevallen ligt de aansprakelijkheid dieren voor het risico van de bezitter. Dit hoeft niet te betekenen dat de bezitter van het dier schuld heeft. Volgens de wet- en regelgeving is de bezitter van het dier aansprakelijk voor toegebrachte schade die een dier veroorzaakt. Hierbij is het wel van belang dat de eventuele schade door het dier zelf is veroorzaakt.

De meest voorkomende vorm van aansprakelijkheid dieren is de hondenbeet. Lees daar hier meer over. 

Risicoaansprakelijkheid bij dieren

Elke dierenhouder en eigenaar is  aansprakelijk voor eventuele schade die door toedoen van het dier wordt veroorzaakt. Ook als ze zelf geen schuld aan het incident hebben. Het ligt anders als personen zelf verantwoordelijk kunnen worden gehouden door onverantwoord gedrag of bewust aangebracht letsel bij een dier. Denk bijvoorbeeld als iemand zelf een paard verwondt en dat paard geeft vervolgens een trap. Dan spreken wij van onrechtmatige daad en kan de dierenhouder hiervoor niet automatisch aansprakelijk worden gesteld. Hetzelfde als iemand met opzet risico neemt bij gevaarlijke diersoorten waarvoor een waarschuwing geldt. Denk aan het betreden ‘op eigen risico’ van een omgeving met wilde tijgers. Het is dan niet altijd aan de eigenaar te wijten als hier ernstig letselschade op volgt.

Aangerichte schade door dieren

Aansprakelijkheid voor dieren geldt alleen wanneer dieren in het bezit zijn van mensen of op eigen terrein gehouden worden. Als u op safari gaat en met de auto een safaripark betreedt, dan is het raadzaam om de heersende regels omtrent aansprakelijkheid van te voren in acht te nemen. Daarmee voorkomt u achteraf onaangename verrassingen. In principe vallen ‘wilde dieren’ niet onder het wetsartikel 6:197 BW. Ook wanneer u een ongeval overkomt doordat een hert voor uw auto verschijnt, kunt u daar niemand voor aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid dieren: dierenbezitters zijn hoofdelijk aansprakelijk

Dierenbezitters zijn in de meeste gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor schade die het dier aan anderen veroorzaakt. Dit geldt ook voor de mede-bezitters van bijvoorbeeld honden, katten en andere (huis)dieren. Indien een bedrijf gebruikt maakt van waakhonden op een terrein, dan is de eigenaar van het bedrijf hoofdelijk aansprakelijk.

Wanneer is de dierenbezitter niet aansprakelijk?

Een dierenbezitter is niet aansprakelijk als hij het gedrag van het dier, waardoor de schade is veroorzaakt, in zijn macht zou hebben en er dan geen aansprakelijkheid zou zijn. Indien er sprake is van een onrechtmatige daad door het slachtoffer, dan is de bezitter ook niet aansprakelijk. Dit klinkt heel ingewikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een inbreker die op een bedrijfsterrein inbreekt en wordt aangevallen en gebeten door de waakhond. Zou hij de schade ook gehad hebben als hij niet had ingebroken? Nee dus. In dit geval is het namelijk niet aan de eigenaar van de hond te wijten, aangezien hij op dat moment geen macht of invloed op het dier kon uitoefenen. In dergelijke gevallen kan de dierenbezitter niet aansprakelijk worden gesteld en komt de schade voor eigen risico van de inbreker.

Letselschade door een dier opgelopen?

Heeft u letselschade door het gedrag van een dier opgelopen en wilt u weten of u hiervoor een schadevergoeding kunt indienen? Neem dan contact met ons op door uw naam en telefoonnummer in te vullen en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk.

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.