Het is mogelijk dat u letselschade oploopt naar aanleiding van een ongeval en daardoor invalide raakt. Binnen de letselschadepraktijk wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en blijvende invaliditeit. Indien er sprake is van tijdelijke invaliditeit zal uw letsel op termijn volledig herstellen, daarbij kunt u denken aan een gebroken been of een hersenschudding. Men spreekt van blijvende invaliditeit wanneer er geen uitzicht is op volledig herstel van het opgelopen letsel. In het laatste geval zal het dagelijkse leven van het slachtoffer drastische gevolgen ondervinden.

De blijvende schade die wordt geleden kan worden teruggevorderd bij de aansprakelijke partij. Het is van belang om de schadeposten zo accuraat mogelijk in kaart te brengen, voornamelijk omdat de kosten blijven oplopen aangezien er geen herstel van de schade plaatsvindt.

Vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit

Om de omvang van de schadevergoeding vast te kunnen stellen wordt een percentage functionele invaliditeit over het blijvende letsel berekend door de medisch deskundige. De medische deskundige maakt gebruik van richtlijnen [1] waaraan uw medische situatie getoetst zal worden. De richtlijnen bevatten informatie over het letsel en het bijbehorende percentage functionele invaliditeit. Dit percentage drukt de verhouding van het letsel tot het gehele lichaam uit. Bijvoorbeeld, wanneer u een ernstig letsel heeft aan uw been waardoor deze moet voor 10% worden geamputeerd, en het been maakt 18% uit van het gehele lichaam, dan is het totale percentage invaliditeit 1,8% [2].

Aan de hand van dit percentage kan de schadevergoeding bepaald worden die de aansprakelijk partij moet betalen voor uw blijvende schade. Dit geldt niet alleen voor de medische kosten die gepaard gaan met de letselschade, maar ook voor andere schadeposten die aan de hand van uw blijvende letsel kunnen oplopen. U kunt hierbij denken aan de volgende schadeposten:

  • Verlies aan inkomsten. Door uw blijvende letsel kunt u uw werkzaamheden niet meer of onvoldoende uitvoeren waardoor u inkomen mist.
  • Huishoudelijke hulp. U kunt het huishouden niet meer zelf bijhouden door de invaliditeit waardoor u huishoudelijke hulp moet inschakelen.
  • Aanpassingen in huis. Het is mogelijk dat u als gevolg van uw invaliditeit gebruik moet maken van een rolstoel. In dat geval zullen verschillende aanpassingen moeten worden gemaakt aan uw huis, denk aan: drempels, een aangepaste auto of een rolstoellift.

Naast de bovenstaande schadeposten die concreet vastgesteld kunnen worden, brengt een blijvend letsel ook vaak veel emotionele schade met zich mee in de vorm van verdriet, pijn en/of verlies aan levensvreugde. Ook de hoogte van de vergoeding van deze immateriële schade zal worden vastgesteld aan de hand van het percentage aan functionele invaliditeit. Logischerwijs zal de schadevergoeding hoger zijn wanneer het blijvende letsel ernstiger is, en het percentage aan functionele invaliditeit dus hoger is.

Blijvende invaliditeit en arbeidsongeschiktheid

Het percentage ter indicatie van de blijvende invaliditeit is niet equivalent aan de mate van arbeidsongeschiktheid. De vraag of u door de blijvende schade ook arbeidsongeschikt zal worden verklaard hangt af van het beroep wat u uitoefent. Dit heeft tot gevolg dat personen met hetzelfde percentage aan functionele invaliditeit niet allemaal per definitie arbeidsongeschikt worden verklaard. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van het bovenstaande voorbeeld van de beenamputatie. Het verliezen van een been is per definitie vreselijk, maar indien het slachtoffer op kantoor werkt zullen de werkzaamheden vanuit een rolstoel nog (deels) kunnen worden uitgevoerd. Is het slachtoffer echter werkzaam in de bouw of als topsporter, dan is het veel minder of zelfs helemaal niet meer mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren. De arbeidsongeschiktheid van beide partijen zal dus verschillen.

Indien u slachtoffer bent geweest van een ongeval en daardoor blijvend invaliditeit bent geworden, is het raadzaam om een letselschadebureau te raadplegen over de (omvang van de) schadevergoeding. Op deze manier kunt u op een zo eerlijk mogelijke manier aanspraak maken op de maximale vergoeding van de tegenpartij.

Bronnen:

[1] AMA-Guide (versie 6) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Neurologie.

[2] Dit is een vereenvoudigde berekening, de werkelijkheid is vele malen complexer.

Diensten

Diensten

Wat doen wij en voor wie doen wij dat? Voor slachtoffers van letselschade en voor letselschadeprofessionals die behoefte hebben aan objectieve informatie over letselschade.

Kennis

Kennis

LetselschadeSlachtoffer.nl biedt met haar website de laatste stand van zaken op het gebied van Jurisprudentie en legt via Wikipedia de termen uit die bij letselschade worden gebruikt.

Hulp

Hulp

Heeft u zelf een ongeval met letsel meegemaakt en wenst u professionele en kosteloze hulp van ervaren letselschadejuristen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze site.